Porównywanie wersji

element.previousSibling

Wersja 167402:

Sprawdzenie wersji 167402 wykonane przez Ptak82

Wersja 167403:

Sprawdzenie wersji 167403 wykonane przez Pitoutompoilu

Tytuł:
element.previousSibling
element.previousSibling
Ciąg znaków:
DOM/element.previousSibling
DOM/element.previousSibling
Etykiety:
DOM, Gecko, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_Gecko_DOM
DOM, Gecko, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_Gecko_DOM
Treść:

Wersja 167402
Wersja 167403
t45    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/DOM/element.previousSiblint45    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/DOM/element.previousSiblin
>g" } ) }}>g", "fr": "fr/DOM/element.previousSibling" } ) }}

Wróć do historii