element.offsetWidth

  • Ciąg znaków tej wersji: DOM/element.offsetWidth
  • Tytuł wersji: element.offsetWidth
  • Identyfikator wersji: 5759
  • Utworzono:
  • Autor: Sprintserwis
  • Czy jest aktualna? Nie
  • Komentarz 22 words added, 42 words removed

Zawartość wersji

{{ DomRef() }} {{ Dopracuj() }}

offsetWidth

{{ Abbr("DHTML", "Dynamic HyperText Markup Language") }} właściwość, która podaje szerokość elementu, odnosząca się do układu strony.

Składnia i wartości

var intElemOffsetWidth = document.getElementById(id_attribute_value).offsetWidth;

intElemOffsetWidth jest zmienną przechowującą liczbę całkowitą odpowiadającą wartości offsetWidth elementu i wyrażoną w pikselach. offsetWidth jest właściwością tylko do odczytu.

Opis

Zazwyczaj offsetWidth elementu obejmuje jego obramowanie, wewnętrzny margines (padding), pionowy pasek przewijania (jeśli jest obecny lub renderowany) i szerokość CSS elementu.

Przykład

padding-top

Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.

Image:BirmanCat.jpgAll Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.

Cat image and text coming from www.best-cat-art.com

padding-bottom

LeftTopRightBottommargin-topmargin-bottomborder-topborder-bottom{{ mediawiki.external('if IE') }}><span id="MrgLeft" style="position: absolute; left: 8px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-left</span><span id="BrdLeft" style="position: absolute; left: 33px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-left</span><span id="PdgLeft" style="position: absolute; left: 55px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">padding-left</span><span id="PdgRight" style="position: absolute; left: 275px; top: 60px; color: black; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl; white-space: nowrap;">padding-right</span><span id="BrdRight" style="position: absolute; left: 310px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-right</span><span id="MrgRight" style="position: absolute; left: 340px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-right</span><!{{ mediawiki.external('endif') }}

Image:offsetWidth.png

Specyfikacja

offsetWidth jest częścią modelu obiektowego MSIE DHTML. offsetWidth nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C ani rekomendacji technicznej.

Uwagi

offsetWidth jest własnością modelu obiektowego DHTML, który został wprowadzony przez MSIE. Czasem określany jest jako fizyczny/graficzny wymiar elementu lub jako szerokość pudełka elementu.

Dokumentacja

Zobacz również

{{ languages( { "en": "en/DOM/element.offsetWidth", "fr": "fr/DOM/element.offsetWidth" } ) }}

Źródło wersji

<p>{{ DomRef() }} {{ Dopracuj() }}</p>
<h3 name="offsetWidth">offsetWidth</h3>
<p>{{ Abbr("DHTML", "Dynamic HyperText Markup Language") }} właściwość, która podaje szerokość elementu, odnosząca się do układu strony.</p>
<h3 name="Sk.C5.82adnia_i_warto.C5.9Bci">Składnia i wartości</h3>
<pre class="eval">var <em>intElemOffsetWidth</em> = document.getElementById(<em>id_attribute_value</em>).offsetWidth;
</pre>
<p><em>intElemOffsetWidth</em> jest zmienną przechowującą liczbę całkowitą odpowiadającą wartości offsetWidth elementu i wyrażoną w pikselach. offsetWidth jest właściwością tylko do odczytu.</p>
<h3 name="Opis">Opis</h3>
<p>Zazwyczaj <strong>offsetWidth</strong> elementu obejmuje jego obramowanie, wewnętrzny margines (padding), pionowy pasek przewijania (jeśli jest obecny lub renderowany) i szerokość CSS elementu.</p>
<h3 name="Przyk.C5.82ad">Przykład</h3>
<div id="offsetContainer" style="margin: 26px 0px; background-color: rgb(255, 255, 204); border: 4px dashed black; color: black; position: absolute; left: 260px;"> <div id="idDiv" style="margin: 24px 29px; border: 24px black solid; padding: 0px 28px; width: 199px; height: 102px; overflow: auto; background-color: white; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;"> <p id="PaddingTopLabel" style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0px;">padding-top</p> <p>Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.</p> <p><span style="float: right;"><img alt="Image:BirmanCat.jpg" class="internal" src="/@api/deki/files/2210/=BirmanCat.jpg"></span>All Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.</p> <p>Cat image and text coming from <a class="external" href="http://www.best-cat-art.com/">www.best-cat-art.com</a></p> <p id="PaddingBottomLabel" style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0px;">padding-bottom</p> </div> <span style="position: absolute; left: -32px; top: 85px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">Left</span><span style="position: absolute; left: 170px; top: -24px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">Top</span><span style="position: absolute; left: 370px; top: 85px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">Right</span><span style="position: absolute; left: 164px; top: 203px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">Bottom</span><span style="position: absolute; left: 143px; top: 5px; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">margin-top</span><span style="position: absolute; left: 138px; top: 175px; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">margin-bottom</span><span style="position: absolute; left: 143px; top: 27px; color: white; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">border-top</span><span style="position: absolute; left: 138px; top: 153px; color: white; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 13px!important; font-family: Arial, sans-serif;">border-bottom</span><span class="comment">{{ mediawiki.external('if IE') }}&gt;&lt;span id="MrgLeft" style="position: absolute; left: 8px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;"&gt;margin-left&lt;/span&gt;&lt;span id="BrdLeft" style="position: absolute; left: 33px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;"&gt;border-left&lt;/span&gt;&lt;span id="PdgLeft" style="position: absolute; left: 55px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;"&gt;padding-left&lt;/span&gt;&lt;span id="PdgRight" style="position: absolute; left: 275px; top: 60px; color: black; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl; white-space: nowrap;"&gt;padding-right&lt;/span&gt;&lt;span id="BrdRight" style="position: absolute; left: 310px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;"&gt;border-right&lt;/span&gt;&lt;span id="MrgRight" style="position: absolute; left: 340px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;"&gt;margin-right&lt;/span&gt;&lt;!{{ mediawiki.external('endif') }}</span></div>
<p style="margin-top: 270px;"><img alt="Image:offsetWidth.png" class="internal" src="/@api/deki/files/2468/=OffsetWidth.png"></p>
<h3 name="Specyfikacja">Specyfikacja</h3>
<p><span id="result_box" lang="pl"><strong><code>offsetWidth</code></strong> jest częścią modelu obiektowego MSIE <abbr title="Dynamic HyperText Markup Language">DHTML</abbr>. <strong><code>offsetWidth</code></strong> nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C ani rekomendacji technicznej.</span></p>
<h3 name="Uwagi">Uwagi</h3>
<p>offsetWidth jest własnością modelu obiektowego <span id="result_box" lang="pl"><abbr title="Dynamic HyperText Markup Language">DHTML</abbr></span>, który został wprowadzony przez MSIE. Czasem określany jest jako fizyczny/graficzny wymiar elementu lub jako szerokość pudełka elementu.</p>
<h3 name="Dokumentacja">Dokumentacja</h3>
<ul> <li><a class="external" href="http://msdn.microsoft.com/workshop/author/dhtml/reference/properties/offsetwidth.asp?frame=true">MSDN's offsetWidth definition</a></li> <li><a class="external" href="http://msdn.microsoft.com/workshop/author/om/measuring.asp">MSDN's Measuring Element Dimension and Location</a></li>
</ul>
<div class="noinclude"> <h3 name="Dokumentacja">Zobacz również</h3>
</div>
<ul> <li><a href="/fr/DOM/element.offsetHeight" title="element.offsetHeight">element.offsetHeight</a></li> <li><a href="/pl/DOM/element.clientWidth" title="element.clientWidth">element.clientWidth</a></li> <li><a href="/cn/DOM/element.clientHeight" title="element.clientHeight">element.clientHeight</a></li>
</ul>
<p>{{ languages( { "en": "en/DOM/element.offsetWidth", "fr": "fr/DOM/element.offsetWidth" } ) }}</p>
Przywróć do tej wersji