mozilla

WRONG DOCUMENT ERR note

Przed włączeniem węzłów pochodzących z zewnętrznych dokumentów do bieżącego dokumentu konieczne jest ich sklonowanie za pomocą metody importNode (lub zaadaptowanie przy użyciu metody adoptNode). Więcej informacji na temat własności ownerDocument znajduje się na liście najczęściej zadawanych pytań na temat DOM w witrynie W3C.

Aktualnie Firefox nie wymusza tej reguły (robił to przez pewien czas podczas cykli rozwojowych Firefoksa 3, ale zbyt dużo stron przestawało działać po wymuszeniu tej reguły). Zachęcamy autorów stron do poprawienia ich kodu dla lepszej kompatybilności w przyszłości.

Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: Potappo, gandalf, Bedi, Ptak82, Mgjbot, Witia, Flaneur
Ostatnia aktualizacja: Potappo,