MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Components.utils

Components.utils to kolekcja różnych przydatnych, ale nie niezbędnych funkcji XPConnect. Interfejs tego obiektu został zdefiniowany w js/src/xpconnect/idl/xpccomponents.idl. Obecnie obiekt ten ma następujące pola i metody:

Własność Opis
lookupMethod Odszukuje natywną (tj. zdefiniowaną w interfejsie) metodę lub własność obiektu XPCOM. Spełnia tę samą funkcję co XPCNativeWrapper.
reportError Zgłasza obiekt Error JavaScriptu do konsoli błędów.
Sandbox Tworzy obiekty piaskownicy (sandbox) do wykorzystania w evalInSandbox.
evalInSandbox Wykonuje kod JavaScriptu w piaskownicy, zwykle wykorzystywana do wykonywania kodu z ograniczonymi uprawnieniami.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,