Co nowego w Deer Park Alpha

Ta strona w dużej mierze bazuje na http://www.squarefree.com/burningedg...eases/1.1.html (dzięki Jesse).

Nowe funkcje dla autorów stron WWW

HTML

Możliwość aktywacji elementów z tabindex="-1"
Elementy z ujemną wartością tabIndex mogą teraz być aktywowane (np. za pomocą klawiatury), mimo że nie znajdują się w porządku przełączania (np. klawiszem Tab.)
Możliwość wysyłania elementów Object w formularzach
Zgodnie ze specyfikacją HTML4, elementy <object> mogą być teraz wysyłane jako część formularza.

CSS

Zagnieżdzenie cytatów (CSS2)
Począwszy od tej wersji, własność quotes z CSS2 jest w pełni obsługiwana, włączając w to poprawne wyświetlanie open-quote i close-quote (w zależności od poziomu zagnieżdżenia).
:only-child (CSS3)
Ten selektor CSS3 pozwala wybrać element, który jest jedynym elementem na swoim poziomie drzewa DOM.
Kolumny CSS3
Eksperymentalne wsparcie dla proponowanego szkicu tworzenia wielokolumnowych układów stron w CSS3, dzięki którym w łatwy sposób można uzyskać układ strony podobny do układu gazetowego.
Własności overflow-x oraz overflow-y (CSS3)
Własności te służą do niezależnej kontroli zachowania własności overflow w pionie i poziomie. Na przykład: treść wykraczająca poza blok w poziomie może zostać ukryta, zaś treść wykraczająca poza blok w pionie może być przewijana.
Kursory w CSS3
Wspieranych jest teraz więcej nazw kursorów myszy.
Wartości URI dla własności cursor z CSS
Na platformach Windows, OS/2 i Linux (Gtk+ 2.x) Firefox obsługuje teraz wyświetlanie zewnętrznych obrazków jako kursora myszy w sytuacji, gdy kursor znajdzie się nad danym elementem drzewa DOM. Każdy format obrazu wspierany przez Gecko może zostać użyty jako obrazek (SVG, animowany GIF oraz kursory ANI nie są wspierane). Zobacz Użycie wartości URL dla własności cursor, aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji.
-moz-outline-radius
Linie zewnętrzne w CSS mogą teraz mieć zaokrąglone narożniki.
Własność outline
Można teraz korzystać z własności outline z CSS. Różni się ona od obramowania (border) tym, że nie wpływa na układ strony.
Liczniki w treści tworzonej przez CSS
Liczniki CSS2 są teraz całkowicie wspierane (implementacja nie jest zgodna z aktualnym szkicem CSS 2.1, ale jest zgodna z nadchodzącym). Pozwala to na automatyczne numerowanie sekcji, nagłówków itp. za pomocą arkuszy stylów.

JavaScript i DOM

Rozszerzenia obiektu Array
Aby uprościć najczęstsze zadania, do obiektu Array zostały dodane nowe metody. Zobacz Obiekt Array w JavaScripcie 1.5.
document.open("text/plain")
Tekst zawarty w nowych dokumentach stworzonych za pomocą document.open("text/plain") jest teraz traktowany jako tekst, a nie HTML, więc nienaruszone pozostają przełamania linii, znaczniki natomiast nie są przetwarzane.
XML Events
"XML Events" jest specyfikacją W3C dodającą do języków XML możliwość stosowania obiektów nasłuchujących (event listeners) i uchwytów (event handlers).
Anulowanie zdarzenia keydown
Anulowanie zdarzenia keydown działa teraz w sposób prawidłowy i - zgodnie ze specyfikacją DOM - anuluje wszelkie odpowiednie zdarzenia keyup/keypress.
API Dostępności dla DHTML
Mozilla pozwala teraz autorom DHTML na dodawanie ról i stanów semantycznych do własnych elementów oraz udostępnia te informacje poprzez MSAA i ATK.
Poprawki wydajności DHTML
Wprowadzonych zostało wiele zmian mających na celu wzrost wydajności DHTML-a i płynność działania.

Grafika

Wsparcie dla SVG
SVG to powiązana z DOM-em niezależna od rozdzielczości skalowalna grafika wektorowa, której specyfikację opracowało W3C. W tej wersji Firefoksa dostępne jest niepełne, testowe wsparcie dla SVG (SVG 1.1 Full). Nie są obsługiwane filtry, deklaratywne animacje (SMIL) oraz kroje pisma opisane w SVG.
Wsparcie dla <canvas>
<canvas> to pole do rysowania, w którym można stosować skrypty i które służy do dynamicznego tworzenia grafiki bitmapowej. Więcej informacji w artykule Rysowanie grafik za pomocą Canvas.

Różne

Wsparcie dla kodu odpowiedzi HTTP/1.1 408
Przedłużające się połączenie jest teraz poprawnie zamykane, kiedy otrzymany zostanie kod odpowiedzi 408 (Upłynął czas zapytania ). Zapytanie jest ponawiane wraz z nowym połączeniem.
Adresy URI są teraz zawsze wysyłane jako UTF8
Adresy URI są teraz zawsze wysyłane do serwera jako UTF8, niezależnie od kodowania powiązanej strony. Dzięki temu odnośniki i obrazki o nazwach zawierających znaki spoza zakresu ASCII będą działać poprawnie.
Wsparcie dla XForms
Opracowany przez W3C język XML Forms pozwala na pisanie złożonych formularzy w XML-u i zawiera funkcje, których nie posiada normalny HTML, takie jak walidacja po stronie klienta w oparciu o XML Schema oraz wysyłanie i odbieranie XML. Wsparcie dla XForms jest dostępne w formie rozszerzenia - więcej informacji na stronie projektu Mozilla XForms.

Nowe rozszerzenia funkcji dla programistów

Ukryta kolumna referrer w historii
Rozszerzenia mogą teraz dostać się do informacji o adresie z którego osoba weszła na daną stronę przechowywanego w historii. Ta funkcja może być przydatna do stworzenia alternatywnego widoku historii oraz innych przydatnych funkcji błąd 128398
API do określania priorytetu połączeń HTTP
Biblioteka sieciowa Mozilli wspiera teraz określanie priorytetów dla połączeń do określonego serwera. Zobacz nsISupportsPriority. błąd 278531
API do zarządzania użytkownikami i arkuszami stylów UA
Rozszerzenia mogą teraz rejestrować adresy URI arkuszy stylów jako dodatkowe arkusze stylów użytkownika i przeglądarki. Oznacza to, że rozszerzenia nie muszą już więcej edytować pliku userContent.css, aby dodać style (na przykład do załączania wiązań XBL) do stron WWW. Zobacz Using the Stylesheet Service.
API do konfigurowania ustawień proxy
Rozszerzenia mogą teraz łatwo nadpisać domyślną konfigurację serwerów pośredniczących bez wpływania na widoczne przez użytkownika preferencje. Zobacz nsIProtocolProxyService, nsIProtocolProxyFilter, oraz nsIProtocolProxyCallback. błąd 282442
Dynamiczne pliki Overlay
Została dodana możliwość dodawania plików nakładek XUL po wyświetleniu dokumentu. Zobacz nsIDOMXULDocument. błąd 282103
E4X
Silnik JavaScriptu Mozilli obsługuje teraz język ECMAScript dla XML-a (E4X), jest to draft standardu ECMA, który dodaje typ danych XML-a do języka i nowe operatory do najpopularniejszych operacji na obiektach XML. Zobacz specyfikację ECMA. błąd 246441
Przezroczyste okna (Windows/Linux)
Na platformach Windows i Linux, okna XUL mogą teraz mieć przezroczyste tło. Pozwala to na prześwitywanie czegokolwiek co znajduje się pod nim.
Dodawanie znaczników do ciągu UA
Jest teraz możliwe, aby aplikacje, rozszerzenia oraz producenci dodawali własne znaczniki do ciągów UA (User-Agent), bez ryzyka nadpisania innych dodanych ciągów. Zobacz dokumentację. błąd 274928
Rejestr chrome Toolkit-u
Znacznie poprawiony został system rejestracji Chrome. Korzysta on teraz z manifestów tekstowych i nie korzysta już z plików cache chrome.rdf/overlayinfo. Zobacz Rejestry Chrome.
Menedżer rozszerzeń
  • Rozszerzenia mogą być teraz przechowywane w katalogach poza katalogiem rozszerzeń profilu i aplikacji.
  • Można teraz instalować rozszerzenia poprzez umieszczenie pliku XPI w katalogu rozszerzeń profilu lub aplikacji.
  • Deinstalacja rozszerzeń uruchamia teraz kasowanie katalogu rozszerzenia jeśli znajduje się on w katalogu rozszerzeń aplikacji lub profilu.
Nowe wiązania preferencji
Nowe wiązania pozwala znacznie łatwiej tworzyć okna preferencji dla rozszerzeń. Nowe okna preferencji wspierają automatyczne zatwierdzanie ustawień co jest domyślnie włączone na Macintoshu i Linuksie.
API do implementacji nowych parametrów linii komend
Zostało wprowadzone nowe API, dzięki któremu rozszerzenia mogą łatwo obsługiwać flagi linii komend. To API będzie stabilne i zamrożone dla 1.1. Zobacz interfejsy nsICommandLine oraz nsICommandLineHandler.
Wsparcie dla XTF
eXtensible Tag Framework pozwala dodawać wsparcie dla nowych przestrzeni nazw używając komponentów XPCOM w Mozilli (napisanych w JavaScripcie lub C++). Na przykład projekt Mozilla XForms używa XTF do dodawania wsparcia dla przestrzeni nazw XForm. Zobacz Stronę domową XTF

Nowe funkcje przeglądarki

Poprawiona wydajność

Automatyczne zatwierdzanie w Linuksie i Macintoshu
Zmiany wprowadzone w oknie preferencji są zatwierdzane natychmiast, w zgodzie z typowym zachowaniem aplikacji Mac OS X i Gnome.

Ta zmiana jest zgodna z Human Interface Guidelines Apple i GNOME'a.

Możliwość przeszukiwania okna akcji pobierania
Jest teraz możliwe przeszukiwanie w menedżerze Akcji Pobierania po rozszerzeniu pliku i opisie.
Możliwość przeszukiwania menedżera ciastek
Ciastka mogą być teraz wyszukiwane po adresie hosta/domeny lub nazwie ciastka, oraz są posortowane względem hosta w drzewie zamiast w płaskiej liście.

Wdrażanie

Pakiet MSI Firefoksa
Nowy pakiet instalacyjny MSI usprawnia rozproszoną instalację i pozwala na większą elastyczność administratorom sieci chcącym wdrożyć Firefoksa w środowisku korporacyjnym.
Wsparcie dla katalogu "temp" profilu na lokalnym systemie plików
Jest teraz możliwe składowanie plików cache z sieci (kopii odwiedzonych stron) oraz plików cache XUL-a (skopilowanego kodu interfejsu użytkownika) na dysku lokalnym, a reszty profilu na dysku sieciowym. Spowoduje to wzrost wydajności i spadek obciążenia sieci dla użytkowników korzystających ze środowisk sieciowych.

Inne

Funkcja "Wyczyść prywatne dane"
Funkcja "Wyczyść prywatne dane" pozwala w łatwy sposób usunąć historię przeglądania, ciastka, cache, zachowane informacje formularzy i inne prywatne dane. Elementy do usunięcia mogą zostać wybrane przez użytkownika, a funkcja może zostać wywołana albo przez skrót klawiatury, albo przez wybór z menu.
Miniaturki obrazków jako ikony kart
Podczas przeglądania obrazków, ikony kart wyświetlają teraz miniaturki obrazków.
Szybkie wstecz (i naprzód)
Jest to bardzo eksperymentalna funkcja,która pozwala na znacznie szybszą nawigację po historii. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, ale może zostać włączona do celów testowych przez ustawienie właściwości browser.sessionhistory.max_viewers na wartość niezerową.
Obsługą nie anonimowych połączeń FTP
Użytkownicy FTP są teraz proszeni o podanie loginu oraz hasła jeśli połączenie anonimowe nie uda się.
Reguła @ CSS do wybierania strony/dokumentu
Nowa reguła @-moz-document daje użytkownikom możliwość dopasowania obiektów dla strony, przy użyciu CSS. To pozwala włączać reguły specyficzne dla danej strony do arkusza stylów użytkownika (userContent.css). Post Davida Barona na www-style tłumaczy jak ta reguła może zostać wykorzystana.