Bugzilla

This is an archived page. It's not actively maintained.

bugzilla.mozilla.org (często skracane do b.m.o) jest projektem Mozilla.org. Jest to system śledzenia błędów oraz baza danych do rejestrowania błędów i próśb usprawnień Firefoksa, Thunderbirda, SeaMonkey, Camino i innych projektów mozilla.org.

Używanie Bugzilli

Zobacz stronę Co robić a czego nie w Bugzilli oraz stronę etykiety Bugzilli, by dowiedzieć się jakich reguł należy przestrzegać używając bugzilli.

Zobacz stronę Kontroli jakości (QA), aby dowiedzieć się jak sprawdzić czy błąd został już wcześniej zgłoszony lub Wytyczne zgłaszania błędów, aby zgłosić nowy błąd.

Przeczytaj artykuł Aplikowanie swojej poprawki do drzewa, aby dowiedzieć się jak użyć bugzilli do wprowadzenia kodu do Firefoksa lub innych projektów.

Zobacz także