MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Archived open Web documentation

The documentation listed below is archived, obsolete material about open Web topics.

E4X
ECMAScript dla XML-a (E4X) jest rozszerzeniem języka programowania, które dodaje natywną obsługę XML-a do JavaScript-u poprzez dodanie dostępu do dokumentu XML w formie wygodnej dla programistów ECMAScript. Celem jest dostarczenie alternatywnej składni, prostszej do operowania na dokumentach XML niż przez interfejsy DOM.
XForms

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: iwona1111, Sheppy
 Ostatnia aktualizacja: iwona1111,