0.90

Wycofywany
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

RSS 0.90

RSS 0.90 jest najwcześniejszą znaną wersją RSS, opublikowaną jako pełną wersje i została zastąpiona przez wersje Netscape'a RSS 0.91 (Wersja 1). Stworzony został przez firmę Netscape, aby być formatem metadanych, które dostarczają podsumowanie ze stron internetowych (i nie tylko był formatem syndykacji, tak jak to jest na dzień dzisiejszy).

RSS 0.90 jest oparty na formacie RDF.

Podczas tworzenia RSS 0.90, inicjalizacja RSS rozumie go jako Rich Site Summary, a nie jako Really Simple Syndication. (Zobacz RSS - What is in a Name aby dowiedzieć się więcej nt. historii i stosowanych nazwach poszczególnych wersji.)

NOTATKA: RSS 0.90 został wycofany (deprected). Osoby tworzące kanał RSS NIE POWINY tworzyć kanału RSS w wersji 0.90 i POWINNI zamiast tego używać nigdy nie wycofanej wersji formatu RSS. (Zobacz listę wersji RSS, aby zobaczyć, który format nie jest formatem wycofanym). Użytkownicy RSS POWINNi wciąż być chociaż zdolni zaakceptować kanał RSS 0.90.


Przykłady

RSS 0.90 wygląda podobnie do poniżeszego kodu:

  
  <?xml version="1.0"?>
  
  <rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns="http://my.netscape.com/rdf/simple/0.9/"
  >
  
    <channel>
      <title>Mozilla Dot Org</title>
      <link>http://www.mozilla.org</link>
      <description>the Mozilla Organization web site</description>
    </channel>
  
    <image>
      <title>Mozilla</title>
      <url>http://www.mozilla.org/images/moz.gif</url>
      <link>http://www.mozilla.org</link>
    </image>
  
    <item>
      <title>New Status Updates</title>
      <link>http://www.mozilla.org/status/</link>
    </item>
  
    <item>
      <title>Bugzilla Reorganized</title>
      <link>http://www.mozilla.org/bugs/</link>
    </item>
  
    <item>
      <title>Mozilla Party, 2.0!</title>
      <link>http://www.mozilla.org/party/1999/</link>
    </item>
  
    <item>
      <title>Unix Platform Parity</title>
      <link>http://www.mozilla.org/build/unix.html</link>
    </item>
  
    <item>
      <title>NPL 1.0M published</title>
      <link>http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.0M.html</link>
    </item>
  
  </rdf:RDF>
  

Note that here, RSS is being used to list sections of the web site. Rather than for syndication.


Specyfikacje

Oryginalna specyfikacja RSS 0.90 znikneła z oryginalnego adresu strony

http://my.netscape.com/publish/help/quickstart.html

Kopie zostały zapisane i można je zobaczyć: