Jak działa RSS

Strona ta, ma za zadanie wyjaśnienia nam jak działa RSS. Jeszcze teraz nie będziemy tworzyć własnego pliku RSS, lecz nauczymy się jak różne systemy służą do odczytu nagłówków wiadomości RSS.

Jak działa RSS

Do pobrania nagłówków wiadomości RSS, dwa warunki muszą być spełnione: musi być serwer wysyłający i czytnik, który odczyta kanał.

Końcowym serwerem przesyłania nagłówków RSS jest część systemu, która tworzy kanał RSS. Strona nowości byłaby końcem serwera, gdzie można pobrać nagłówki wiadomości RSS. Blog byłby na serwerze końcem syndykacji RSS. IPradio wyświetla ostatnie nagłówki RSS wysłane z serwera. IPTV wyświetla ostatnie nagłówki RSS wysłane z serwera

Końcowy klient przesyłania nagłówków kanału RSS, jest to taka część, która wczytuje kanał RSS (czytnik). Przeglądarka Mozilla Firefox jest takim czytnikiem, czyli końcowym klientem do pobrania kanału RSS. Panel RSS powinien być wbudowany w czytnik RSS. Agregator RSS opart na stronie będzie po stronie klienta syndykacji RSS.