Czym jest RSS

Strona ta wyjaśnia, czym jest RSS. Jeszcze nie teraz będziesz mógł utworzyć swój własny plik RSS, lecz na razie spójrz jak się go zazwyczaj wykorzystuje i obejrzyj przykłady plików najczęściej używanych. Przeczytaj także krótką historię rozwoju plików RSS.

Czym jest RSS?

Najbardziej popularną wersją RSS są znaczniki XML -języka używanego do syndykacji. (Chociaż istnieje format RSS opaty o RDF, to jest on wycofany RSS 0.90 i RSS 1.0.) Zwykle używamy syndykacji RSS dla pobrania nagłówków nowości ze stron internetowych, blogów, IPradio, i z IPTV.

Przewodnik ten uczy RSS 2.0. Podejmuje on wysiłek nauki innych numerów wersji RSS.

RSS prawie nigdy nie był tworzony ręcznie, lecz zawsze za pomocą oprogramowania znajdującego się po stronie serwera (server side - często napisanego w językach takich jak PHP, Java, C# lub Python) umieszczonych na serwerze strony. Jednakże, podczas nauki RSS-a, będziemy tworzyć skrypty RSS ręcznie.

Krótka historia RSS

W marcu 1999 roku firma Netscape opublikowała RSS 0.90. Był to o wiele, wiele inny RSS, niż ten dzisiejszy. Nie był on prawdziwym formatem syndykacji, ale był formatem, który dostarczał podsumowanie o stronie internetowej. Faktycznie nazwa RSS nie oznaczała Really Simple Syndication lecz w tym momencie miała znaczenie Rich Site Summary.

W czerwcu 1999 opublikowano Netscape RSS 0.91. Podobnie jak RSS 0.90, RSS 0.91 firmy Netscape było formatem dostarczającym podsumowanie strony, i nie było ono w pełni formatem syndykacji (jak jest to dziś). Netscape utworzył RSS 0.91 uprościć jeszcze poprzedni kanał. RSS 0.90 był oparty RDF (wiele założeń miało budowę zbyt skomplikowaną.) Firma Netscape oparła RSS 0.91 tylko na XML i dodaniu DTD dopuszczając kilka encji (średnio znanych w HTML).

W tym momencie Netscape wycofało oparty o RDF-a RSS 0.90 i narzuciło wszystkim używanie wersji Netscape RSS 0.91, która jest oparta na XML.

W czerwcu 2000 została opublikowana wersja Userland RSS 0.91. (To znaczy, że istniały dwie różne wersje RSS 0.91.) Różnica pomiędzy nimi, dwoma różnymi wersjami RSS 0.91 -- Firmy Netscape RSS 0.91 i firmy Userland RSS 0.91 -- jest taka, że Userland RSS 0.91 nie posiada DTD, które posiada Netscape RSS 0.91; i nie zawiera w sobie dodatkowych encji, które ma Netscape RSS 0.91 (średnio znanych w HTML). Oprócz wspomianej różnicy, to są one identyczne. Technicznie mówiąc wersja firmy Userland RSS 0.91 jest podzbiorem wersji Netscape RSS 0.91.

W grudniu 2000 grupa robocza RSS-DEV opublikowała RSS 1.0. Ta wersja RSS była niedługo całkowicie oparta na XML, ale oparto ją też na RDF (jak oryginalna, lecz już wycofana RSS 0.90).Grupa robocza RSS-DEV zmieniła to, że to, co obsługiwało RSS, pozostało i stało się RDF Site Summary. (Ostatecznie to jest to, co zostało umieszczone w tej wersji RSS.)

W jednym momencie mieliśmy Netscape RSS 0.91, Userland RSS 0.91, i wersję opracowaną przez grupę roboczą RSS-DEV RSS 1.0.

Jeszcze tego samego miesiąca Userland opublikował RSS 0.92. RSS 0.92 was meant to replace Userland RSS 0.91. (If you notice though, the RSS versioning number got all messed up at this point. RSS 0.92 jest newer than RSS 1.0.)

W tym momecie mieliśmy wersje RSS-a; Netscape RSS 0.91, wersje grupy roboczej RSS-DEV, czyli RSS 1.0, i Userland RSS 0.92.

W kwietniu 2001 Userland opublikował draft wersji RSS 0.93. Ta wersja RSS nigdy nie została ukończona i została wydana jedynie jako draft i nigdy nie stała się się wersją, która zastąpiłaby wersję firmy Userland RSS 0.92.

W sierpniu 2002 Userland opublikował draft? wersji RSS 0.94. Wersja RSS 0.93, nigdy nie została ukończona i została wydana jedynie jako draft i nigdy nie stała się wersją, która zastąpiłaby wersję firmy Userland RSS 0.92.

W tym momencie wciąż mieliśmy Netscape RSS 0.91, wersję grupy roboczej RSS-DEV RSS 1.0, i wersje Userland RSS 0.92. (Pomimo, że niektórzy używali RSS 0.93 i RSS 0.94 pomimo tego, że nie były one wspierane).

We wrześniu 2002 Userland opublikował RSS 2.0. RSS 2.0 miało być wersją która zastąpi RSS 0.92 (drafty RSS 0.93 i RSS 0.94 nie były wspierane). Userland postanowiło użyć takiego numeru wersji 2.0, ponieważ grupa robocza RSS-DEV w tym czasie wydała wersje 1.0 opartą na RDF RSS 1.0.

W tym momencie mieliśmy dostępne wersje: Netscape RSS 0.91, wersje grupy roboczej RSS-DEV RSS 1.0 i firmy Userland RSS 2.0.

Historia ta nie ma krótkiego końca. Raz w listopadzie 2002 i jeszcze raz w styczniu 2003 roku, specyfikacja RSS 2.0 została zmieniona przez firmę Userland. Poprzez wprowadzenie wszystkich zmian w porównaniu do poprzednich wersji, została wprowadzona nazwa RSS 2.0 dla elementów <rss>.

Aktualnie, na dzisiejszy dzień, wciąż mamy wersję Netscape's RSS 0.91 (Netscape nigdy jej nie wycofał), lecz jest on znikomo używany. Bardziej popularną wersją opartą także na RDF RSS 1.0 lub opartą o XML RSS 2.0. Opartą o XML jest RSS 2.0, która jest najbardziej popularną wersją. (Ten kurs pokazuje zastosowanie RSS 2.0).

Jak używamy RSS dzisiaj

Dziś, RSS jest najczęściej wykorzystywany do syndykacji. Syndykacja jest to proces mówiący innym, że zostało umieszczona nowa zawartość np. tekstu do przeczytania. Innymi słowami: kiedy używasz syndykacji, mówisz wszystkim mniej więcej coś takiego: "Cześć wszystkim. Mam napisany artykuł, który chce abyście przeczytali po wejściu na moją stronę. Wystarczy tylko zasubskrybować mój kanał RSS i mieli zawsze możliwość pobrania najnowszych nagłówków moich artykułów".

Uwaga: Jeśli dostarczasz kanał RSS nie zabezpieczony hasłem, to bez żadnych zastrzeżeń dajesz wszystkim dostęp do zawartości kanału RSS w prawie każdej postaci jak użytkownicy chcą go przeglądać. Użytkownik może go czytać. Może utworzyć jego lokalną kopię. Może dzielić localną kopię z innym użytkownikiem. Może także używać go na innej stronie internetowej. Może on nawet re-syndicated it, i wiele więcej.

Jeśli nie chcesz, aby którykolwiek z powyższych przypadków był wykonany, to nie twórz kanału RSS niezabezpieczonego hasłem (Oczywiście nie twórz publicznego hasła.)

Nowości ze stron internetowych używają kanału RSS do dostarczenia każdemu, kto się wpisał na listę najnowszych artykułów. Na przykład:

  
  <?xml version="1.0"?>

  <rss version="2.0">
  
    <channel>
      <title>Example News Site</title>
      <description>This is an Example News Site.</description>
      <lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2005 00:30:30 -0700</lastBuildDate>
      <link>http://news.example.com/</link>

      <item>
        <title>News Flash: I Like Bread</title>
        <guid>4d4a0a12-f188-4c97-908b-eea27213c2fe</guid>
        <pubDate>Wed, 27 Jul 2005 00:30:30 -0700</pubDate>
        <link>http://news.example.com/artcle/554</link>
      </item>
      <item>
        <title>Big News Today: Birds Fly</title>
        <guid>c4a63f09-b45b-466b-8773-6ff264001ab7</guid>
        <pubDate>Tue, 19 Jul 2005 04:32:51 -0700</pubDate>
        <link>http://news.example.com/artcle/553</link>
      </item>
      <item>
        <title>Fire is Hot</title>
        <guid>c1795324-d5ea-44fa-95b1-b5ce2090d4f1</guid>
        <pubDate>Sun, 15 May 2005 13:02:08 -0700</pubDate>
        <link>http://news.example.com/artcle/552</link>
      </item>
    </channel>
  
  </rss>
  

Osoby prowadzące własnego bloga używają RSS, aby dostarczać każdemu, kto znajduje się na ich liście służącej do powiadomienia o najnowszym zamieszczonym poście. Na przykład:

  
  <?xml version="1.0"?>

  <rss version="2.0">
  
    <channel>
      <title>Joe Blow's Blog</title>
      <description>This is the Weblog of Joe Blow</description>
      <lastBuildDate>Sun, 15 May 2005 13:02:08 -0500</lastBuildDate>
      <link>http://joe-blow.example.net/</link>

      <item>
        <title>I Be Blogging...</title>
        <guid>http://joe-blow.example.net/log/21</guid>
        <pubDate>Sun, 15 May 2005 13:02:08 -0500</pubDate>
        <link>http://joe-blow.example.net/log/21</link>
      </item>
      <item>
        <title>I am so SMRT</title>
        <guid>http://joe-blow.example.net/log/20</guid>
        <pubDate>Sat, 14 May 2005 22:19:18 -0500</pubDate>
        <link>http://joe-blow.example.net/log/20</link>
      </item>
      <item>
        <title>Huh?</title>
        <guid>http://joe-blow.example.net/log/19</guid>
        <pubDate>Sat, 14 May 2005 09:55:59 -0500</pubDate>
        <link>http://joe-blow.example.net/log/19</link>
      </item>
      <item>
        <title>Black Cat Spotted</title>
        <guid>http://joe-blow.example.net/log/18</guid>
        <pubDate>Fri, 13 May 2005 13:13:13 -0500</pubDate>
        <link>http://joe-blow.example.net/log/18</link>
      </item>
    </channel>
  
  </rss>
  

Ci, co tworzą IPradio pozwalając używać RSS do transmisji ich przedstawienia. Na przykład:

  
  <?xml version="1.0"?>

  <rss version="2.0">
  
    <channel>
      <title>Joe's IPradio Show</title>
      <description>The best IPradio Show on the Internet, staring Joe!</description>
      <lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2005 16:12:37 -0400</lastBuildDate>
      <link>http://joe.ipradio.example.net/</link>

      <item>
        <title>I C UR Tan Line</title>
        <guid>http://joe.ipradio.example.net/show/55</guid>
        <pubDate>Mon, 15 Aug 2005 16:11:57 -0400</pubDate>
        <enclosure url="http://joe.ipradio.example.net/show/55"
              length="4487216"
              type="application/ogg"
        />
      </item>
      <item>
        <title>Car Care for Car Fanatics</title>
        <guid>http://joe.ipradio.example.net/show/54</guid>
        <pubDate>Mon, 8 Aug 2005 13:12:12 -0400</pubDate>
        <enclosure url="http://joe.ipradio.example.net/show/54"
              length="4892178"
              type="audio/x-mp3"
        />
      </item>
      <item>
        <title>Best Beaches in BC</title>
        <guid>http://joe.ipradio.example.net/show/53</guid>
        <pubDate>Mon, 1 Aug 2005 18:22:14 -0400</pubDate>
        <enclosure url="http://joe.ipradio.example.net/show/53"
              length="3984215"
              type="application/ogg"
        />
      </item>
    </channel>
  
  </rss>
  

Uwaga: Transmisja radia Internetowego jest czasami nazywana Podcasting, IPradio, i Audio Blogging.

Ten, kto tworzy Internetową telewizję stosuje RSS pozwalając pokazywać użytkownikom co jest transmitowane. Na przykład:

  
  <?xml version="1.0"?>

  <rss version="2.0">
  
    <channel>
      <title>Kate's IPTV Show</title>
      <description>Watch it or else! You know you want to.</description>
      <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2005 21:02:05 -0800</lastBuildDate>
      <link>http://katetv.example.com/</link>

      <item>
        <title>This is Fun</title>
        <guid>http://katetv.example.com/show/4</guid>
        <pubDate>Tue, 23 Aug 2005 21:02:05 -0800</pubDate>
        <enclosure url="http://katetv.example.com/show/4"
              length="1911146"
              type="application/ogg"
        />
      </item>
      <item>
        <title>Watch This</title>
        <guid>http://katetv.example.com/show/3</guid>
        <pubDate>Tue, 16 Aug 2005 16:11:57 -0400</pubDate>
        <enclosure url="http://katetv.example.com/show/3"
              length="1387442"
              type="application/ogg"
        />
      </item>
      <item>
        <title>It is me again</title>
        <guid>http://katetv.example.com/show/2</guid>
        <pubDate>Tue, 9 Aug 2005 13:12:12 -0400</pubDate>
        <enclosure url="http://katetv.example.com/show/2"
              length="1894877"
              type="video/mpeg"
        />
      </item>
      <item>
        <title>Hello</title>
        <guid>http://katetv.example.com/show/1</guid>
        <pubDate>Tue, 2 Aug 2005 18:22:14 -0400</pubDate>
        <enclosure url="http://katetv.example.com/show/1"
              length="17442215"
              type="application/ogg"
        />
      </item>
    </channel>
  
  </rss>
  

Przezorny czytnik może powiadomić, że przykłady strona internetowa z nowościami i blogger są tego samego typu RSS i także przykłady radio internetowe i telewizja internetowa są tego samego typu RSS. Faktycznie, prawdziwą różnicą pomiędzy newsami/blogami zawierającymi kanały RSS i tymi zawierającymi RSS kanałami radio/telewizja internetowa,jest taka, że kanały RSS nowości/blogi używają elementu <link> i internetowe radio/telewizja używają elementu RSS <enclosure>.

Uwaga: Te przykłady RSS są bardzo, bardzo proste, i zostały zaprojektowane tylko dla pokazania przykładów RSS, jak one wyglądają. Wszystkie przykłady RSS są minimimalne. Kiedy będziesz tworzył swój własny kanał RSS, będziesz chciał zrobić bardziej złożony i zawierający dodatkowe elementy RSS oraz zawierający rozmaite moduły RSS.