Elementy

Elementy RSS modułu Slash

Notatka: Na liście elementów poniżej przestrzeń nazw XML jest użyta jako prefiks slash (od it is a popular choice). Kiedykolwiek, użyjemy przestrzeń nazw jako prefiksu slash as the XML Namespace prefix is NOT necessary. Pozostawiamy Ci wolny wybór swojego prefiksu.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z