title

Element RSS - title

<title>...</title> - element RSS tytułu ma cztery zastosowania, które są sprecyzowane dla elementu title. Jest stosowany w elementach; <channel>, <image>, <item> lub <textinput>.

Tytuł elementu RSS stanowią dane typu plain text.

Uwaga: w wersji Userland RSS 0.91 znajduje się maksymalny limit znaków, który wynosi 100.

Przykład Netscape RSS 0.91 Wersja 3

  
  <?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE rss SYSTEM "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
  
  <rss version="0.91">
    <channel>
      <title>Advogato</title>
      <link>http://www.advogato.org/article/</link>
      <description>Recent Advogato articles</description>
      <language>en-us</language>
      <image>
        <link>http://www.advogato.org/</link>
        <title>Advogato</title>
        <url>http://www.advogato.org/image/tinyadvogato.png</url>
      </image>
      <item>
        <title>Why can I not get any tang?!</title>
        <link>http://www.advogato.org/article/10101.html</link>
        <description>Seriously. Why can't I get any tang?</description>
      </item>
    </channel>
  </rss>
  

Atrybuty

brak

Pod elementy

brak

Element będący rodzicem

Tabela poniżej pokazuje listę elementów RSS, które są elementami potomnymi tego elementu.

<center> <tr> <th>Nazwa</td> <th>Tag</td> <th>0.90</td> <th>N 0.91 R1</td> <th>N 0.91 R3</td> <th>U 0.91</td> <th>0.92</td> <th>0.93</td> <th>0.94</td> <th>1.0</td> <th>2.0</td> </tr> <tr> <td>Element RSS: channel</td> <td><channel></td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>Element RSS: image</td> <td><image></td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>Element RSS: item</td> <td><item></td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>Element RSS: textinput</td> <td><textinput></td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>✔</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>?</td> </tr> </table> </center>

Zobacz także

brak

{{ RSS:Element_Navigation() }}

Interwiki Language Links

Elementy RSS</td> <th colspan="9" style="text-align:center">Wersje RSS
</center>