This is an archived page. It's not actively maintained.

XBL

XML Binding Language (XBL, czasami także nazywany Rozszerzalny Język Wiązań) jest językiem służącym do deklarowania zachowań elementów. Element, do którego dołączone jest wiązanie, nazywany elementem wiązanym (eng. bound element), zostaje rozszerzony o nowe zachowanie określone w wiązaniu.

Wiązania mogą posiadać uchwyty zdarzeń, które są rejestrowane dla wiązanego elementu, implementacje nowych metod i własności, które stają się dostępne z poziomu wiązanego elementu oraz anonimową zawartość, która jest włączana wewnątrz wiązanego elementu.

Większość kontrolek XUL jest przynajmniej w części implementowana przy użyciu języka XBL. Możesz zbudować własne kontrolki bazując na istniejących w XUL-u, HTML-u, SVG i innych prymitywnych językach używających XBL-a.

Specyfikacje

  • Specyfikacja XBL 1.0 jest opisana w Dokumentacja XBL 1.0. Niestety, aktualna implementacja w Mozilli różni się od specyfikacji i co za tym idzie nie ma żadnego dokumentu opisującego te różnice. Na szczęście, dokument będzie uaktualniony o wspomniane różnice .
    XBL 1.0 jest technologią Mozilli, a nie standardem W3C standard. XBL 1.0 jest technologią opartą na Mozilli i nie należy do standardu W3C. Przynajmniej dwa nowe standardy są opracowywane: sXBL i XBL 2.0.
  • W3C sXBL (szkic roboczy, 2005) mówi o SVG's XML Binding Language. Opisuje podzbiór XBL2.0 potrzebny do SVG. Jest on bardzo podobny do Mozillowego XBL-a ale istnieje w nim parę różnic. Na przykład występują zmiana nazewnictwa niektórych elementów. sXBL nie posiada także niektórych funkcji XBL-a, takich jak dziedziczenie wiązań oraz definiowanie metod/właściwości w wiązanych elementach.
  • XBL 2.0 (kandydat na rekomendację W3C) jest rozwijany, aby poprawić problemy znalezione w XBL 1.0 oraz pozwolić na implementacje w większej liczbie przeglądarek WWW. Mozilla planuje implementację XBL2 w przyszłych wersjach Gecko.

Niektóre różnice pomiedzy sXBL a XBL2 są wymienione w artykule Anne van Kesteren (Listopad, 2005).

Przegląd różnic pomiędzy XBL-em Mozilli a XBL2 można znaleźć w wiadomości Jonas'a Sicking'a (Kwiecień, 2007).

Zobacz także

Społeczność

  • Obejrzyj fora Mozilli...