Venkman

This is an archived page. It's not actively maintained.

Venkman jest opartym na Mozilli debuggerem JavaScriptu.

Pobierz Venkman

  • Mozilla Suite i SeaMonkey: Venkman jest jedną z opcji podczas instalacji (wybierz instalację zaawansowaną).
  • Mozilla Suite, SeaMonkey, Firefox, i Thunderbird: ostatnia wersja Venkman jest dostępna na stronie Mozilla Addons.
  • Nvu: dla Nvu jest dostępna wersja ze strony glazman.org.

Źródła

Obejrzyj następujące strony, aby zdobyć więcej informacji o Venkman: