MDN "meta-documentation" archive

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Here you'll find archived "meta-documentation"; that is, documentation about how to write documentation on MDN. The articles here are obsolete and should no longer be referenced; we are retaining them here for reference while we migrate some content to new places, but very little of this is useful.

DevEdge
Jest to tymczasowa lista treści, które są przenoszone z DevEdge na to wiki. Oryginalna lista i serwer lustrzany są wskazane poniżej:
MDN page layout guide
Przewodniki te uzupełniają podręcznik stylu MDN z określonych układów dla różnych typów stron o MDN. To pomaga autorów stworzyć nową treść, która jest strukturalnie zgodne z resztą MDN.