Symulator Firefox OS

This is an archived page. It's not actively maintained.

Dodatek Symulator Firefox OS składa się z dwóch części:

 

  • Symulator: zawiera desktopową wersję klienta Firefox OS, który jest wyższą warstwą Firefox OS działającym na twoim pulpicie. Symulator zawiera dodatkowo kilka dodatkowych funkcji które nie są w standardzie desktopowych wydań Firefox OS
  • Dashboard: narzędzie przeglądarki Firefox umożliwiające uruchomienie i zatrzymanie symulatora oraz instalację, deinstalację i debugowanie aplikacji działających symulatora. Dashboard ponadto umożliwi Ci instalację aplikacji na prawdziwym urządzeniu i sprawdzenie manifestów w poszukiwaniu problemów.

Teraz te dwie części zostały połączone: funkcje Dashboard są zaimplementowane przez  Menedżer Aplikacji (App Manager) Firefox OS, wbudowanego w Firefoxie. The Simulator add-on now only includes the Simulator part.

Dodatek Symulator Firefox OS umożliwia Ci testowanie i debugowanie aplikacji Firefox OS na komputerze. Cykl kodowanie-testowanie-debugowanie jest znaczenie szybsze na symulatorze w porównaniu z rzeczywistym urządzeniem, oczywiście nie potrzemujesz urządzenia aby go używać. Symulator jest desktopową wersją klienta Firefox OS, który jest wyższą warstwą Firefox OS działającym na twoim pulpicie.

Włączasz i wyłączasz symulator i dołączasz narzędzia deweloperskie używając  Menedżera Aplikacji (App Manager), wbudowanego w Firefox.

Limity symulatora

Pamiętaj, że symulacja Firefox OS nie jest idealna.

Limity sprzętowe

Symulator nie symuluje limitów sprzętowych takich jak dostępna pamięć RAM lub prędkość procesora.

Kodeki audio/wideo

Poniższe kodeki wymagają sprzętowego dekodowania i nie są wspierane:

  • MP3
  • AAC
  • H.264 (MP4)
  • WebM

To znaczy, że symulator nie potrafi przetestować odtwarzania dźwięku i wideo między innymi na witrynach internetowych.

Niewspierane API

Pewne API które normalnie działają na urządzeniu nie zadziałają w symulatorze ze względu na wspierany sprzęt niedostępny na komputerze. Zaimplementowaliśmy symulacje dla kilku API takie jak geolokacja (oczekujemy, że dodamy więcej w przyszłych wydaniach symulatora).

W obecnym momencie poniższe API nie są wspierane. Używanie ich może spowodować otrzymanie błędów lub niewłaściwych wyników:

Getting help

The Firefox OS Simulator is still at an early stage of development, and isn't yet as reliable and complete as we'd like it to be.

If you find any bugs, please file them on GitHub. If you have a question, try asking us on the dev-developer-tools mailing list or on #devtools on irc.mozilla.org.

How to enable verbose logging

Use about:config to create the preference extensions.r2d2b2g@mozilla.org.sdk.console.logLevel, set it to the integer value 0, and disable/reenable the addon. Additional messages about the Simulator's operation will appear in the Error Console (or Browser Console in newer versions of Firefox).