Zanim zaczniesz

  • Musisz być przygotowany do dostarczenia kodu źródłowego dema. Dema są utrzymywane na serwerach Demo Studio.
  • Kod źródłowy dema musi być udostępniany na zasadach otwartych licencji, takich jak MPL, GPL, lub BSD.
  • Demo powinno być pokazem otwartych technologii internetowych, takich jak HTML5 i CSS3.
  • Demo powinno działać na wielu nowoczesnych przeglądarkach internetowych, jak Firefox, Chrome, Safari, i Opera.

Przygotowywanie demo

  • Kod źródłowy dema powinien być spakowany w pliku ZIP.
  • Strona główna dema powinna mieć nazwę index.html i znajdować się w katalogu głównym archiwum ZIP.
  • Demo powinno być zbudowane w oparciu o technologie, takie jak HTML, CSS, JavaScript bazujące na operacjach wykonywanych po stronie klienta. Języki o architekturze klient-serwer, takie jak PHP i Ruby nie są obsługiwane.
  • Jeśli demo wymaga zewnętrznych zasobów, by uzyskać do nich dostęp, powinno używać technologii AJAX.
  • W polu szczegółowych informacji o demie podaj informacje o treściach innych podmiotów zawartych w demie, które nie mogą być udostępnione na zasadach wolnych licencji i dodaj odnośniki do stron internetowych ich autorów.

Aby przesłać swoje demo, musisz mieć profil MDN.

Zaloguj się do profilu