Verhoogde bevoegdheden aanvragen

Voor sommige hulpmiddelen en handelingen op MDN zijn er verhoogde toegangsbevoegdheden nodig, die niet beschikbaar zijn voor normale gebruikers.

Als u bevoegdheden wilt of nodig hebt voor een hulpmiddel, volg dan de onderstaande stappen:

  1. Open een Bugzilla-bug, waarin een beschrijving staat van wat u nodig heeft en waarom u het nodig heeft. Zet uw accountnaam op MDN erbij.
  2. Zorg ervoor dat u uitleg waarom u voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van bevoegdheden, voor elk hulpmiddel waar u bevoegdheden voor aanvraagt. Bekijk hiervoor de 'Voorwaarden voor het verkrijgen van deze bevoegdheid' voor het hulpmiddel of de hulpmiddelen in kwestie.
  3. U hebt twee gelijken nodig voor de betreffende tool, die voor u instaan in de bug.
  4. Als aan 1-3 zijn voldaan, kan een van de MDN-admins u toegang geven tot het hulpmiddel dat of de hulpmiddelen die u nodig hebt.

Bij misbruik of een aanzienlijk probleem (zoals een recent ontdekte, gevaarlijke bug in het hulpmiddel) kan elke admin op elk moment de toegang tot een tool opschorten.