Een technische beoordeling geven

Een technische beoordeling bestaat uit het beoordelen van de technische nauwkeurigheid en volledigheid van een artikel, en het corrigeren hiervan als het nodig is. Als een schrijver van een artikel iemand anders wil vragen om de technische inhoud van een artikel te controleren, klikt diegene op het vakje met de naam 'Technische beoordeling' tijdens het bewerken. Vaak neemt een schrijver contact op met een specifieke technicus om de tekst te laten beoordelen, maar iedereen met technische kennis kan dit doen.

Dit artikel beschrijft hoe een technische beoordeling kan worden gedaan, die helpt te zorgen dat de inhoud op MDN nauwkeurig is.

Wat is de taak?
Het beoordelen en corrigeren van artikelen op technische nauwkeurigheid en volledigheid.
Waar moet dit worden gedaan?
In specifieke artikelen die zijn gemarkeerd als het behoeven van een technische beoordeling.
Wat moet u weten om de taak te kunnen uitvoeren?
 • Vakkundige kennis over het onderwerp van het artikel dat u beoordeelt. Als het lezen van het artikel u geen nieuwe kennis bijbrengt, kunt u zichzelf beschouwen als een expert.
 • Hoe u een wiki-artikel op MDN kunt bewerken.
Stappenplan
 1. Kies een artikel om te beoordelen:
  1. Ga naar de lijst met pagina's die een technische beoordeling nodig hebben. Op deze lijst staan alle pagina's waar technische beoordelingen voor zijn aangevraagd.
  2. Kies een pagina met een onderwerp waar u bekend mee bent.
  3. Klik op het artikel om de pagina te laden.
 2. Lees het artikel, waarbij u goed let op de technische details: Is het artikel correct? Mist er iets? Aarzel niet om naar een andere pagina te gaan als de eerste die u koos niet bij u past.
 3. Als er geen fouten zijn hoeft u het artikel niet te bewerken om het als beoordeeld te markeren. Zoek naar het vak 'snelle beoordeling' aan de linkerkant van de pagina. Dit gele vak geeft alle beoordelingen weer die in behandeling zijn. Hier kunt u een beoordeling als voltooid markeren. Als er om een technische beoordeling is gevraagd, ziet dat er als volgt uit:
  Screenshot van een vak aan de linkerkant van de pagina, waarin de beoordelingen staan die moeten worden uitgevoerd en waar markeringen kunnen worden gewijzigd.
 4. Verwijder de selectie van het vakje Technisch en klik op Opslaan.
 5. Als u fouten vindt die moeten worden gecorrigeerd is het ook mogelijk om de status van de beoordelingsaanvraag te wijzigen in de editor. U kunt dat als volgt doen:
  1. Klik op de knop Bewerken bovenaan de pagina om de pagina te bewerken. Hiermee gaat u naar de editor van MDN.
  2. Herstel alle informatie die niet correct is, en/of voeg belangrijke informatie toe die mist.
  3. Vul een revisieopmerking onderaan het artikel. Dit is een kort bericht dat beschrijft wat u hebt gedaan, zoals 'Technische beoordeling voltooid.' Als u informatie hebt gecorrigeerd, kunt u dat noemen in uw opmerking, bijvoorbeeld 'Technische beoordeling en parameterbeschrijvingen hersteld.' Hierdoor weten andere medewerkers en websitebewerkers wat u hebt gewijzigd en waarom. U kunt ook noemen of er specifieke stukken waren waarvoor u zich niet deskundig genoeg voelde om het te beoordelen.
  4. Verwijder de selectie van het vakje Technisch onder Beoordeling nodig? onder het gedeelte van de pagina waarin u een revisieopmerking kunt schrijven.
  5. Klik op de knop Publiceren.

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste technische beoordeling gedaan! Bedankt voor uw hulp!