Revisies vergelijken

Hoofdpagina

Revisie 87336:

Revisie 87336 door Redlum op

Revisie 87337:

Revisie 87337 door Timootee op

Titel:
Hoofdpagina
Hoofdpagina
Identificator:
nl
nl
Labels:
Alle_Categorieën
Alle_Categorieën
Inhoud:

Revisie 87336
Revisie 87337
t18                    <b>Hulp nodig!</b> Er is nog erg veel te doent18                    <b>Hulp nodig!</b> Er is erg veel te doen om 
> om deze site tot een waardige documentatiebron te krijgen. Als j>deze site tot een waardige documentatiebron te krijgen. Als je go
>e goede kennis hebt van de Engelse taal (of die van de andere ver>ede kennis hebt van de Engelse taal (of die van de andere vertali
>talingen, zie de balk aan de rechterkant van deze pagina) en wat >ngen, zie de balk aan de rechterkant van deze pagina) en wat extr
>extra tijd over hebt, zou het erg op prijs worden gesteld als je >a tijd over hebt, zou het erg op prijs worden gesteld als je mee 
>mee zou kunnen helpen. Elk klein beetje telt mee! <a href="Projec>zou kunnen helpen. Elk klein beetje telt mee! <a href="Project:nl
>t:nl/Hoe_Je_Kan_Helpen">Meer informatie over hoe je kan helpen</a>/Hoe_Je_Kan_Helpen">Meer informatie over hoe je kan helpen</a>.
>>. 

Terug naar Geschiedenis