Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The attributeName attribute indicates the name of the CSS property or attribute of the target element that is going to be changed during an animation.

Four elements are using this attribute: <animate>, <animateColor>, <animateTransform>, and <set>

<svg viewBox="0 0 250 250" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <rect x="50" y="50" width="100" height="100">
    <animate attributeType="XML" attributeName="y" from="0" to="50"
        dur="5s" repeatCount="indefinite"/>
  </rect>
</svg>

Usage notes

Value <name>
Default value None
Animatable No
<name>
This value indicates the name of the CSS property or attribute of the target element to be animated.

Specifications

Specification Status Comment
SVG Animations Level 2
The definition of 'attributeName' in that specification.
Editor's Draft No change
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'attributeName' in that specification.
Recommendation Initial definition

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: Sebastianz, mdnwebdocs-bot, HTMLValidator, SueSmith, Jeremie, sebmozilla
Laatst bijgewerkt door: Sebastianz,