Mozilla's getting a new look. What do you think? https://mzl.la/brandsurvey

Dit artikel heeft een redactionele beoordeling nodig. Hoe u kunt helpen.

JavaScript (JS) is een lichtgewicht, geïnterpreteerde programmeertaal met eersteklas functies. Hoewel het beste bekend als de scripttaal voor web pagina's, wordt het ook door vele niet-browser omgevingen gebruikt, zoals node.js en Apache CouchDB. JS is een prototype-gebaseed, multi-paradigma, dynamische scripttaal, welke object-georienteerde, imperatieve, en functionele programmeerstijlen ondersteunt. Lees meer over JavaScript.

Deze sectie van de site is toegewijd aan de JavaScript taal zelf, en niet de delen die specifiek zijn voor Web paginas of andere omgevingen. Voor informatie over APIs die specifiek zijn voor Web paginas, kijk alsjeblieft op Web APIs en DOM.

The standard for JavaScript is ECMAScript. As of 2012, all modern browsers fully support ECMAScript 5.1. Older browsers support at least ECMAScript 3. On June 17, 2015, ECMA International published the sixth major version of ECMAScript, which is officially called ECMAScript 2015, and is more commonly referred to as ECMAScript 6 or ES6. The documentation presented covers ECMAScript 2015 and some of the announced features in the next version of ECMAScript (ES2016).

Do not confuse JavaScript with the Java programming language. Both "Java" and "JavaScript" are trademarks or registered trademarks of Oracle in the U.S. and other countries. However, the two programming languages have very different syntax, semantics, and uses.

Tutorials

Learn how to program in JavaScript with guides and tutorials.

Introductory

JavaScript Guide
If you are new to JavaScript, this guide will walk you through the language.
JavaScript technologies overview
Introduction to the web browser JavaScript landscape.
Introduction to Object Oriented JavaScript
Introduction to the concepts of object oriented programming in JavaScript.

Intermediate

A re-introduction to JavaScript
An overview for those who think they know about JavaScript.
JavaScript data structures
Overview of available data structures in JavaScript.
Equality comparisons and sameness
JavaScript provides three different value-comparison operations: strict equality using ===, loose equality using ==, and the Object.is() method.

Advanced

Inheritance and the prototype chain
Explanation of the widely misunderstood and under-estimated prototype-based inheritance.
Strict mode
A restricted variant of JavaScript, for faster performance and easier debugging.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Memory Management
Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.
Concurrency model and Event Loop
JavaScript has a concurrency model based on an "event loop".

Reference

Browse the complete JavaScript reference documentation.

Standard objects
Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap , WeakSet, and others.
Expressions and operators
Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof, typeof, new, this, the operator precedence, and more.
Statements and declarations
Learn how do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, and more JavaScript statements and keywords work.
Functions
Learn how to work with JavaScript's functions to develop your applications.

Tools & resources

Helpful tools for writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS
Collaboration made easy.
Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.
JSFiddle
Edit JavaScript, CSS, HTML and get live results. Use external resources and collaborate with your team online.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Documentlabels en -medewerkers

Labels: 
 Aan deze pagina hebben bijgedragen: dkruythoff, Volluta, teoli, asolovyov, fscholz, Olikabo
 Laatst bijgewerkt door: dkruythoff,