TypeError: "x" is (not) "y"

Deze vertaling is onvolledig. Help ons dit artikel te vertalen vanuit het Engels

Melding

TypeError: "x" is (not) "y"

Examples:
TypeError: "x" is undefined
TypeError: "x" is null
TypeError: "undefined" is not an object
TypeError: "x" is not an object or null
TypeError: "x" is not a symbol

Soort fout

TypeError.

Wat ging er fout?

Er was een onverwacht type. Dit gebeurt vaak bij undefined of null waarden.

Ook bepaalde methodes, zoals Object.create() of Symbol.keyFor(), verwachten een specifiek type, dat moet worden verstrekt.

Voorbeelden

Invalid cases

// undefined and null cases on which the substring method won't work
var foo = undefined;
foo.substring(1); // TypeError: foo is undefined

var foo = null;
foo.substring(1); // TypeError: foo is null


// Certain methods might require a specific type
var foo = {}
Symbol.keyFor(foo); // TypeError: foo is not a symbol

var foo = 'bar'
Object.create(foo); // TypeError: "foo" is not an object or null

Oplossing voor het probleem

To fix null pointer to undefined or null values, you can use the typeof operator, for example.

if (typeof foo !== 'undefined') {
  // Now we know that foo is defined, we are good to go.
}

Zie ook