MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

ECMAScript 7 support in Mozilla

Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

ECMAScript 7 is de volgende ontwikkelversie van de ECMA-262 standaard, (bekend als JavaScript). Nog voordat ECMAScript 6 was voltooid op 17 juni 2015 werden er al nieuwe voorstellen tot uitbreiding gedaan. De meest recente voorstellen zijn in te zien in de tc39/ecma262 GitHub repository.

Huidige issues aangaande het specificatieproces zullen worden opgelost door de introductie van stages and champions voor feature sets. Er is tevens voorgesteld een tweejarig release-schema in te voeren. Voor meer informatie over het specificatieproces na ES6, wordt verwezen naar deze presentatie door Rafael Weinstein.

Een kanaal voor het versturen van reacties met betrekking tot ECMAScript standaarden is es-discuss.

Experimentele features

The volgende features zijn al geïmplementeerd, maar uitsluitend beschikbaar op het Firefox Nightly channel:

Toevoegingen aan het Array object

Toevoegingen aan het ArrayBuffer object

Nieuwe TypedObject objecten

Nieuwe SIMD objecten

Uitvoering van stabilisatie van features 

De volgende features worden ondersteund buiten de Nightly channel, maar de verdere specificatie en implementatie is nog in uitvoering. Features die oorspronkelijk in de ontwerpversie van ECMAScript 6 waren opgenomen en zijn uitgesteld naar ECMAScript 7 verschijnen waarschijnlijk hier.

Expressies

Features die nog niet ondersteund worden

De volgende features zijn nog niet geïmplementeerd, maar worden opgelijnd voor ECMAScript 7.

Meer informatie

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: reinvantveer
 Laatst bijgewerkt door: reinvantveer,