Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

Draft
This page is not complete.

The HTTP Link entity-header field provides a means for serialising one or more links in HTTP headers. It is semantically equivalent to the HTML <link> element.

Syntax

Link: < uri-reference >; param1=value1; param2="value2"
<uri-reference>
The URI reference, must be enclosed between < and >.

Parameters

The link header contains parameters, which are separated with ; and are equivalent to attributes of the <link> element.

Example

The URI must be enclosed between < and >:

Link: <https://example.com>; rel="preload"
Link: https://bad.example; rel="preload"

Specifications

Specification Status Comments
RFC 8288, section 3: Link Serialisation in HTTP Headers IETF RFC  
RFC 5988, section 5: The Link Header Field IETF RFC Initial definition

Browser Compatibility

No compatibility data found. Please contribute data for "http.headers.Link" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: ExE-Boss
Laatst bijgewerkt door: ExE-Boss,