Reason: CORS request did not succeed

Reden

Reason: CORS request did not succeed

Wat gaat er fout?

Het HTTP request welke gebruik maakt van CORS faalt doordat de HTTP connectie is mislukt op het netwerk of protocol niveau. De error is niet direct te relateren aan de CORS, maar is een fundamentele netwerkfout.

Zie ook