<aside>

Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

Het HTML <aside> element staat voor een sectie waarvan de inhoud zijdelinks gerelateerd is aan de inhoud van de rest. De informatie die in het <aside>-statement staat, kan beschouwd worden als apparte inhoud. Deze secties worden vaak beschouwd als sidebars of invulling van een pagina. Ze bevatten soms definities in de sidebars, zoals definities uit een woordenboek; er kunnen ook andere soorten informatie in staan, zoals gerelateerde advertenties, de biografie van de auteur, webapplicaties, profielinformatie of gerelateerde links op de blog.

Usage notes:

 • Do not use the <aside> element to tag parenthesized text, as this kind of text is considered part of the main flow.
Content categories Flow content, sectioning content, palpable content.
Permitted content Flow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parent elements Any element that accepts flow content. Note that an <aside> element must not be a descendant of an <address> element.
DOM interface HTMLElement

Attributes

This element only includes the global attributes.

Examples

<article>
 <p>
  The Disney movie <em>The Little Mermaid</em> was
  first released to theatres in 1989.
 </p>
 <aside>
  The movie earned $87 million during its initial release.
 </aside>
 <p>
  More info about the movie...
 </p>
</article>

Specifications

Specification Status Comment
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<aside>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<aside>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 4.2

See also

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: Bfox
 Laatst bijgewerkt door: Bfox,