HTML Tags

 

De in de hieronder staande lijst met aangegeven tags zijn alle te gebruiken binnen HTML 4.01. Tags als '<center>', '<dir>' of '<font>' worden niet meer aangegeven. Aan te raden is om deze te vervangen door stylesheet aangestuurde opmaak. Meer informatie over de tags en hun betekenis kun je kijken bij World Wide Web Consortium.

Basis tags
Tag Omschrijving
<!--...--> Definieer een commentaar
<!DOCTYPE> Omschrijving van het documenttype
<a> Definieert een anchor
<body> Definieert het body element
<frame> Definieert een frame
<frameset> Definieert een set van frames
<html> Definieert een html document
<div> Definieert een sectie in een document
<span> Definieert een gedeelte binnen een document
<head> Definieert informatie over het document
<hr> Definieert een horizontale balk
<iframe> Definieert een inline frame
<link>< Definieert een bronreferentie
<meta> Definieert meta informatie
<noframes> Definieert een gedeelte zonder frames
<noscript> Definieert een gedeelte zonder scripts
<object> Definieert een ingevoegd object
<script> Definieert een script
<style> Definieert een stijl-definitie
<title> Definieert de titel van het document
Table tags
Tag Omschrijving
<colgroup> Definieert een groep van tabel-kolommen
<col> Definieert attributen voor tabel-kolommen
<table> Definieert een tabel
<tbody> Definieert een tabel-body
<td> Definieert een cell
<tfoot> Definieert een footer voor een tabel
<th> Definieert een header voor een tabel
<thead> Definieert een header voor een tabel
<tr> Definieert rij binnen een tabel
Formulier tags (basis)
Tag Omschrijving
<button> Definieert een druk knop
<fieldset> Definieert een fieldset
<form> Definieert een formulier
<input> Definieert een invoer veld
<legend> Definieert een titel in een fieldset
<label> Definieert een label - voor formulier controle
<optgroup> Definieert een optie-groep
<option> Definieert een optie in een drop-down lijst
<select> Definieert een selecteerbare lijst
<textarea> Definieert een tekstveld
Afbeelding tags
Tag Omschrijving
<img> Definieert een afbeelding
<area> Definieert een gebied binnen een imagemap
<map> Definieert een afbeelding map
Tekst opmaak tags (basis)
Tag Omschrijving
<b> Definieert vet gedrukte tekst
<br> Plaatst een enkele linebreak
<h1> tot <h6> Definieert een kop 1 tot kop 6
<i> Definieert cursieve tekst
<p> Definieert een paragraaf
<li> Definieert een lijst item
<ol> Definieert een geordene lijst
<ul> Definieert een ongeordene lijst
Verdere tags
<abbr> Definieert een afkorting
<acronym> Definieert een acroniem
<address> Definieert een adreselement
<base> Definieert een basis URL voor alle links op de pagina
<bdo> Definieert de richting van de tekstdisplay
<big> Definieert grootte tekst
<blockquote> Definieert een lange quote
<caption> Definieert een witruimte met tekst boven de tabel
<cite> Definieert een citaat
<code> Definieert computer-code tekst
<dd> Definieert een definitie omschrijving
<del> Definieert verwijderde tekst
<dfn> Definieert een definitie-term
<dl> Definieert een definitie-lijst
<dt> Definieert een definitie-term
<em> Definieert benadrukte tekst
<ins> Definieert toegevoegde tekst
<kbd> Definieert toetsenbord tekst
<param> Definieert parameter voor een object
<pre> Definieert voorgeformateerde tekst
<q> Definieert kleine quote
<samp> Definieert voorbeeld computer-code
<small> Definieert kleine tekst
<strong> Definieert harde text
<sub> Definieert onderschrift
<sup> Definieert bovenschrift
<tt> Definieert mono-gespatieerde tekst
<var> Definieert een variabele

Categories

Interwiki Language Links

 

Documentlabels en -medewerkers

Labels: 
 Aan deze pagina hebben bijgedragen: teoli, DD0101, King@home
 Laatst bijgewerkt door: teoli,