Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

het CSS-eigenschap cursor geeft aan welke muiscursor moet worden weergegeven wanneer de muisaanwijzer zich boven een element bevindt.

Syntax

/* Keyword value */
cursor: pointer;
cursor: auto;

/* URL, with a keyword fallback */
cursor: url(hand.cur), pointer;

/* URL and coordinates, with a keyword fallback */
cursor: url(cursor1.png) 4 12, auto;
cursor: url(cursor2.png) 2 2, pointer;

/* Global values */
cursor: inherit;
cursor: initial;
cursor: unset;

Het eigenschap cursor wordt opgegeven als nul of meer <url> waarden, gescheiden door komma's, gevolgd door één verplichte zoekwoordwaarde.zoekwoordwaarde. Elke <url> zou naar een afbeeldingsbestand moeten wijzen. De browser probeert de eerste opgegeven afbeelding te laden, terug te vallen naar de volgende als dit niet kan, en terug te vallen naar de sleutelwoordwaarde als er geen afbeeldingen kunnen worden geladen (of als geen enkele is opgegeven).

Elke <url> kan optioneel worden gevolgd door een paar spaties gescheiden nummers die de coördinaten  <x><y> representeren. Hiermee wordt de hotspot van de cursor ingesteld ten opzichte van de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Dit specificeert bijvoorbeeld twee afbeeldingen die gebruikmaken van <url> waarden, voorzien van <x><y> coördinaten voor de tweede en terugvallen op het progress sleutelwoordwaarde als geen van beide afbeeldingen kunnen worden geladen:

cursor: url(one.svg), url(two.svg) 5 5, progress;

Values

<url>
Een url(…) of een door komma's gescheiden lijst url(…), url(…), …, wijzend naar een afbeeldingsbestand. Meer dan één <url> kan als fallbacks worden aangeboden, voor het geval sommige cursorbeeldtypen niet worden ondersteund. Een niet-URL-fallback (een of meer sleutelwoorden) moet aan het einde van de fallback-lijst staan. Zie URL-waarden gebruiken voor de cursoreigenschapsing voor meer informatie.
<x> <y>
Optionele x- en y-coördinaten. Twee niet-unitaire niet-negatieve getallen van minder dan 32.
Keyword values

Beweeg uw muis over waarden om hun live uiterlijk in uw browser te zien:

Categorie CSS value Actual Description
Algemeen auto   De browser bepaalt de cursor die moet worden weergegeven op basis van de context. bv, gelijk aan text gelijk aan tekst bij zwevende tekst.
default default.gif Er is geen speciaal gedrag aanwezig. Het is een typisch pijl.
none   Er wordt geen cursor weergegeven.
Links & status context-menu context-menu.png Een contextmenu is beschikbaar.
help help.gif Help-informatie is beschikbaar.
pointer pointer.gif Het element kan worden geactiveerd door erop te klikken. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt, bij het zweven boven links. Typisch een afbeelding van een hand.
progress progress.gif The program is busy in the background, but the user can still interact with the interface (in contrast to wait).
wait wait.gif The program is busy, and the user can't interact with the interface (in contrast to progress). Sometimes an image of an hourglass or a watch.
Selection cell cell.gif The table cell can be selected.
crosshair crosshair.gif Cross cursor, often used to indicate selection in a bitmap.
text text.gif The text can be selected. Typically the shape of an I-beam.
vertical-text vertical-text.gif The vertical text can be selected. Typically the shape of a sideways I-beam.
Drag & drop alias alias.gif An alias or shortcut is to be created.
copy copy.gif Something can be copied.
move move.gif Something can be moved.
no-drop no-drop.gif An item may not be dropped at the current location.
bug 275173: On Windows and Mac OS X, no-drop is the same as not-allowed.
not-allowed not-allowed.gif Something can't be done.
Resize & scrolling all-scroll all-scroll.gif Something can be scrolled in any direction (panned).
bug 275174: On Windows, all-scroll is the same as move.
col-resize col-resize.gif The item/column can be resized horizontally. Often rendered as arrows pointing left and right with a vertical bar separating them.
row-resize row-resize.gif The item/row can be resized vertically. Often rendered as arrows pointing up and down with a horizontal bar separating them.
n-resize Example of a resize towards the top cursor Some edge is to be moved. For example, the se-resize cursor is used when the movement starts from the south-east corner of the box.
In some environments, an equivalent bidirectional resize cursor is shown. For example, n-resize and s-resize are the same as ns-resize.
e-resize Example of a resize towards the right cursor
s-resize Example of a resize towards the bottom cursor
w-resize Example of a resize towards the left cursor
ne-resize Example of a resize towards the top-right corner cursor
nw-resize Example of a resize towards the top-left corner cursor
se-resize Example of a resize towards the bottom-right corner cursor
sw-resize Example of a resize towards the bottom-left corner cursor
ew-resize 3-resize.gif Bidirectional resize cursor.
ns-resize 6-resize.gif
nesw-resize 1-resize.gif
nwse-resize 4-resize.gif
Zoom zoom-in zoom-in.gif

Something can be zoomed (magnified) in or out.

zoom-out zoom-out.gif
Grab grab grab.gif

Something can be grabbed (dragged to be moved).

grabbing grabbing.gif

Formal syntax

[ [ <url> [ <x> <y> ]? , ]* [ auto | default | none | context-menu | help | pointer | progress | wait | cell | crosshair | text | vertical-text | alias | copy | move | no-drop | not-allowed | e-resize | n-resize | ne-resize | nw-resize | s-resize | se-resize | sw-resize | w-resize | ew-resize | ns-resize | nesw-resize | nwse-resize | col-resize | row-resize | all-scroll | zoom-in | zoom-out | grab | grabbing ] ]

Examples

.foo {
  cursor: crosshair;
}

.bar {
  cursor: zoom-in;
} 

/* A fallback keyword value is required when using a URL */
.baz {
  cursor: url("hyper.cur"), auto;
}

Specifications

Specification Status Comment
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of 'cursor' in that specification.
Recommendation Addition of several keywords and the positioning syntax for url().
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'cursor' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Initial valueauto
Applies toall elements
Inheritedyes
Mediaas each of the properties of the shorthand:
Computed valueas specified, but with url values made absolute
Animation typediscrete
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Browser compatibility

 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidEdge MobileFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung Internet
cursorChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 1
Opmerkingen
Opmerkingen Starting in Firefox 67, the maximum size allowed for custom cursors is 32x32 pixels due to cursors being misused by certain malicious sites.
IE Volledige ondersteuning 4
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 4
Opmerkingen
Opmerkingen In Internet Explorer 11, when cursor is applied to an element and this element is underneath an open <select> menu and the user hovers over a <select> menu item that's on top of said element, the cursor for said element will be displayed rather than the <select>'s normal cursor. See bug 817822.
Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android Volledige ondersteuning JaSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
autoChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
defaultChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
inheritChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 8Opera Volledige ondersteuning 9Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
noneChrome Volledige ondersteuning 5Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 3IE Volledige ondersteuning 9Opera Volledige ondersteuning 15Safari Volledige ondersteuning 5WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
context-menuChrome Volledige ondersteuning 1
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 1
Opmerkingen
Opmerkingen This cursor is only supported on macOS and Linux.
Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 1.5
Opmerkingen
Opmerkingen This cursor is only supported on macOS and Linux.
IE Volledige ondersteuning 10Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 18
Opmerkingen
Opmerkingen This cursor is only supported on macOS and Linux.
Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
helpChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
pointerChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
progressChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
waitChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
cellChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 10Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
crosshairChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
textChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
vertical-textChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
aliasChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 10Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
copyChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 10Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
moveChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
no-dropChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
not-allowedChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
all-scrollChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
col-resizeChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
row-resizeChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
Unidirectional resize cursors (n-resize, e-resize, s-resize, w-resize, ne-resize, nw-resize, se-resize, and sw-resize)Chrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 7Safari Volledige ondersteuning 1.2WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
Bidirectional resize cursors (ew-resize, nesw-resize, ns-resize, and nwse-resize)Chrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5IE Volledige ondersteuning 10Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
Zoom cursors (zoom-in and zoom-out)Chrome Volledige ondersteuning 37
Volledige ondersteuning 37
Volledige ondersteuning 1
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 24
Volledige ondersteuning 24
Volledige ondersteuning 1
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -moz-
IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 24
Volledige ondersteuning 24
Geen ondersteuning 15 — 23
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Safari Volledige ondersteuning 9
Volledige ondersteuning 9
Volledige ondersteuning 3
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 37
Volledige ondersteuning 37
Volledige ondersteuning 18
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android Volledige ondersteuning 24
Volledige ondersteuning 24
Geen ondersteuning 14 — 24
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
Grab cursors (grab and grabbing)Chrome Volledige ondersteuning 68
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 68
Opmerkingen
Opmerkingen Chrome also continues to support the prefixed versions.
Volledige ondersteuning 1
Voorgevoegd Opmerkingen
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Opmerkingen Chrome 22 added Windows support.
Edge Volledige ondersteuning 14Firefox Volledige ondersteuning 27
Volledige ondersteuning 27
Volledige ondersteuning 1.5
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -moz-
IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 55
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 55
Opmerkingen
Opmerkingen Opera also continues to support the prefixed versions.
Volledige ondersteuning 15
Voorgevoegd Opmerkingen
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Opmerkingen Opera 22 added Windows support.
Safari Volledige ondersteuning 11
Volledige ondersteuning 11
Volledige ondersteuning 4
Voorgevoegd
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 68
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 68
Opmerkingen
Opmerkingen Chrome also continues to support the prefixed versions.
Volledige ondersteuning 18
Voorgevoegd Opmerkingen
Voorgevoegd Vereist het leveranciersvoorvoegsel: -webkit-
Opmerkingen Chrome 22 added Windows support.
Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
url()Chrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1.5
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 1.5
Opmerkingen
Opmerkingen Firefox 4 added macOS support.
IE Volledige ondersteuning 6Opera Volledige ondersteuning 15Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile ? Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
url() positioning syntax
Experimenteel
Chrome Volledige ondersteuning 1Edge Geen ondersteuning NeeFirefox Volledige ondersteuning 1.5
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 1.5
Opmerkingen
Opmerkingen Firefox 4 added macOS support.
IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 15Safari Volledige ondersteuning 3WebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Volledige ondersteuning 18Edge Mobile Geen ondersteuning NeeFirefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning
Geen ondersteuning  
Geen ondersteuning
Compatibiliteit onbekend  
Compatibiliteit onbekend
Experimenteel. Het verwachte gedrag kan in de toekomst veranderen.
Experimenteel. Het verwachte gedrag kan in de toekomst veranderen.
Zie implementatieopmerkingen
Zie implementatieopmerkingen
Vereist een leveranciersvoorvoegsel of een andere naam voor gebruik.
Vereist een leveranciersvoorvoegsel of een andere naam voor gebruik.

 

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mdnwebdocs-bot, AVandenBreen
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,