MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

CSS Colors

Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

CSS Colors is a module of CSS that deals with colors, color types and transparency.

Reference

Properties

CSS Data Types

<color>

Guides

None.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Color Module Level 3 Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1) Recommendation  
CSS Level 1 Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1) 6.0 6.0 1.0

See also

  • In CSS, gradients aren't colors but images.

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: Krenair
 Laatst bijgewerkt door: Krenair,