mozilla

Revisie 436455 van window.crypto.getRandomValues

 • Revisie-identificator: Web/API/window.crypto.getRandomValues
 • Revisietitel: window.crypto.getRandomValues
 • Revisie-id: 436455
 • Gemaakt:
 • Auteur: DD0101
 • Is huidige revisie? Nee
 • Reactie

Inhoud van revisie

{{ DOMRef() }}

{{ SeeCompatTable() }}

Met deze functie kunt u cryptografisch willekeurige getallen verkrijgen.

Syntax

window.crypto.getRandomValues(typedArray);

Parameters

Parameter Description
typedArray Integer-gebaseerde TypedArray. Alle elementen in de array zullen worden overschreven door willekeurige getallen.

Beschrijving

Als u een integer-gebaseerde TypedArray (d.w.z. een Int8Array, Uint8Array, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, of Uint32Array) meegeeft, zal de functie de array vullen met cryptografisch willekeurige getallen. Het is de bedoeling dat de browser een sterke (pseudo)willekeurige getalsgenerator gebruikt. Omdat de browser waarschijnlijk slechts een beperkte hoeveelheid entropie heeft, mag de methode een QuotaExceededError geven, als teveel entropie wordt gebruikt.

Voorbeeld

/* ervanuit gaande dat that window.crypto.getRandomValues beschikbaar is */

var array = new Uint32Array(10);
window.crypto.getRandomValues(array);

console.log("Uw geluksnummers:");
for (var i = 0; i < array.length; i++) {
    console.log(array[i]);
}

Browsercompatibiliteit

{{ CompatibilityTable() }}

Kenmerk Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basisondersteuning 11.0 {{ webkitbug("22049") }} 21.0 {{ CompatNo() }} {{ CompatNo() }} 3.1
Feature Android Browser Chrome (as App) Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari
Basic support {{ CompatNo() }} 23 21.0 {{ CompatNo() }} {{ CompatNo() }} iOS 6

Specificatie

See also

Bron van revisie

<p>{{ DOMRef() }}</p>
<p>{{ SeeCompatTable() }}</p>
<p>Met deze functie kunt u cryptografisch willekeurige getallen verkrijgen.</p>
<h2 id="Syntax">Syntax</h2>
<pre class="syntaxbox">
window.crypto.getRandomValues(typedArray);</pre>
<h2 id="Parameters">Parameters</h2>
<table class="standard-table" style="">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">Parameter</th>
   <th scope="col">Description</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td><code>typedArray</code></td>
   <td>Integer-gebaseerde <a href="/en/JavaScript_typed_arrays" title="JavaScript typed arrays">TypedArray</a>. Alle elementen in de array zullen worden overschreven door willekeurige getallen.</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<h2 id="Beschrijving">Beschrijving</h2>
<p>Als u een integer-gebaseerde <a href="/en/JavaScript_typed_arrays" title="JavaScript typed arrays">TypedArray</a> (d.w.z. een <a href="/en/JavaScript_typed_arrays/Int8Array" title="Int8Array"><code>Int8Array</code></a>, <a href="/en/JavaScript_typed_arrays/Uint8Array" title="Uint8Array"><code>Uint8Array</code></a>, <a href="/en/JavaScript_typed_arrays/Int16Array" title="Int16Array"><code>Int16Array</code></a>, <a href="/en/JavaScript_typed_arrays/Uint16Array" title="Uint16Array"><code>Uint16Array</code></a>, <a href="/en/JavaScript_typed_arrays/Int32Array" title="Int32Array"><code>Int32Array</code></a>, of <a href="/en/JavaScript_typed_arrays/Uint32Array" title="Uint32Array"><code>Uint32Array</code></a>) meegeeft, zal de functie de array vullen met cryptografisch willekeurige getallen. Het is de bedoeling dat de browser een sterke (pseudo)willekeurige getalsgenerator gebruikt. Omdat de browser waarschijnlijk slechts een beperkte hoeveelheid entropie heeft, mag de methode een <code>QuotaExceededError</code> geven, als teveel entropie wordt gebruikt.</p>
<h2 id="Voorbeeld">Voorbeeld</h2>
<pre class="brush: js">
/* ervanuit gaande dat that window.crypto.getRandomValues beschikbaar is */

var array = new Uint32Array(10);
window.crypto.getRandomValues(array);

console.log("Uw geluksnummers:");
for (var i = 0; i &lt; array.length; i++) {
&nbsp;&nbsp;&nbsp; console.log(array[i]);
}
</pre>
<h2 id="Browsercompatibiliteit">Browsercompatibiliteit</h2>
<p>{{ CompatibilityTable() }}</p>
<div id="compat-desktop">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Kenmerk</th>
    <th>Chrome</th>
    <th>Firefox (Gecko)</th>
    <th>Internet Explorer</th>
    <th>Opera</th>
    <th>Safari</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basisondersteuning</td>
    <td>11.0 {{ webkitbug("22049") }}</td>
    <td>21.0</td>
    <td>{{ CompatNo() }}</td>
    <td>{{ CompatNo() }}</td>
    <td>3.1</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<div id="compat-mobile">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Android Browser</th>
    <th>Chrome (as App)</th>
    <th>Firefox Mobile (Gecko)</th>
    <th>IE Mobile</th>
    <th>Opera Mobile</th>
    <th>Safari</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{ CompatNo() }}</td>
    <td>23</td>
    <td>21.0</td>
    <td>{{ CompatNo() }}</td>
    <td>{{ CompatNo() }}</td>
    <td>iOS 6</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<h2 id="Specification" name="Specification">Specificatie</h2>
<ul>
 <li><a class="external" href="http://wiki.whatwg.org/wiki/Crypto" title="http://wiki.whatwg.org/wiki/Crypto">WHATWG window.crypto proposal</a></li>
 <li><a href="http://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/" title="http://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/">Web Cryptography API</a></li>
</ul>
<h2 id="See_also">See also</h2>
<ul>
 <li>{{ domxref("Window.crypto") }}</li>
 <li><a href="/en/JavaScript_crypto" title="JavaScript crypto">JavaScript crypto</a></li>
 <li><a href="/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random" title="random">Math.random</a></li>
</ul>
Deze revisie terugzetten