Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Window.onvrdisplayfocus

Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The onvrdisplayfocus property of the Window interface represents an event handler that will run when presentation to a display has resumed after being blurred (when the vrdisplayfocus event fires).

The event object is of type VRDisplayEvent.

Syntax

window.onvrdisplayfocus = function() { ... };

Examples

window.onvrdisplayfocus = function() {
  info.textContent = 'Display focused.';
};

Specifications

Specification Status Comment
WebVR 1.1
The definition of 'onvrdisplayfocus' in that specification.
Draft Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onvrdisplayfocus
Experimental
Chrome No support NoEdge Full support 15Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mdnwebdocs-bot, wbamberg, chrisdavidmills
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,