Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

Returns the number of times the current document has been painted to the screen in this window.

Syntax

var paintCount = window.mozPaintCount;
  • paintCount stores the window.mozPaintCount property value.
  • The window.mozPaintCount value is a long long, and starts at zero when the document is first created, incrementing by one each time the document is painted.

Specification

Not part of any W3C technical specification or recommendation.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
mozPaintCount
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mdnwebdocs-bot, connorshea, sarafec, fscholz, teoli, libreGeekingKid, ethertank, Sheppy
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,