Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The onselect property of the GlobalEventHandlers mixin is an EventHandler that processes select events.

The select event only fires after text inside an <input type="text"> or <textarea> is selected.

Syntax

target.onselect = functionRef;

Value

functionRef is a function name or a function expression. The function receives a UIEvent object as its sole argument.

Examples

This example logs the text you select inside a <textarea> element.

HTML

<textarea>Try selecting some text in this element.</textarea>
<p id="log"></p>

JavaScript

function logSelection(event) {
  const log = document.getElementById('log');
  const selection = event.target.value.substring(event.target.selectionStart, event.target.selectionEnd);
  log.textContent = `You selected: ${selection}`;
}

const textarea = document.querySelector('textarea');
textarea.onselect = logSelection;

Result

Specification

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onselect' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onselectChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Documentlabels en -medewerkers

Laatst bijgewerkt door: chrisdavidmills,