Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The onreset property of the GlobalEventHandlers mixin is an EventHandler that processes reset events.

The reset event fires when the user clicks a reset button in a form (<input type="reset">).

Syntax

target.onreset = functionRef;

Value

functionRef is a function name or a function expression. The function receives an Event object as its sole argument.

Example

This example logs the current Event.timeStamp whenever you reset the form.

HTML

<form id="form">
  <label>Test field: <input type="text"></label>
  <br><br>
  <button type="reset">Reset form</button>
</form>
<p id="log"></p>

JavaScript

function logReset(event) {
  log.textContent = `Form reset! Time stamp: ${event.timeStamp}`;
}

const form = document.getElementById('form');
const log = document.getElementById('log');
form.onreset = logReset;

Result

Specification

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onreset' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onresetChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Documentlabels en -medewerkers

Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,