Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The onmousemove property returns the mousemove event handler code on the current element.

Syntax

element.onmousemove = event handling code

Notes

The mousemove event is raised when the user moves the mouse.

Examples

Example #1: tooltips

The following example shows the use of the onmousemove event with a javaScript tooltip.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Tooltip Example</title>
<script type="text/javascript">
var oTooltip = new (function() {
 var nOverX, nOverY, nLeftPos, nTopPos, oNode, bOff = true;
 this.follow = function (oMsEvnt1) {
  if (bOff) { return; }
  var nMoveX = oMsEvnt1.clientX, nMoveY = oMsEvnt1.clientY;
  nLeftPos += nMoveX - nOverX; nTopPos += nMoveY - nOverY;
  oNode.style.left = nLeftPos + "px";
  oNode.style.top = nTopPos + "px";
  nOverX = nMoveX; nOverY = nMoveY;
 };
 this.remove = function () {
  if (bOff) { return; }
  bOff = true; document.body.removeChild(oNode);
 };
 this.append = function (oMsEvnt2, sTxtContent) {
  oNode.innerHTML = sTxtContent;
  if (bOff) { document.body.appendChild(oNode); bOff = false; }
  var nScrollX = document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft, nScrollY = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop, nWidth = oNode.offsetWidth, nHeight = oNode.offsetHeight;
  nOverX = oMsEvnt2.clientX; nOverY = oMsEvnt2.clientY;
  nLeftPos = document.body.offsetWidth - nOverX - nScrollX > nWidth ? nOverX + nScrollX + 10 : document.body.offsetWidth - nWidth + 16;
  nTopPos = nOverY - nHeight > 6 ? nOverY + nScrollY - nHeight - 7 : nOverY + nScrollY + 20;
  oNode.style.left = nLeftPos + "px";
  oNode.style.top = nTopPos + "px";
 };
 this.init = function() {
  oNode = document.createElement("div");
  oNode.className = "tooltip";
  oNode.style.position = "absolute";
 };
})();
</script>
<style type="text/css">
div.tooltip {
 padding: 6px;
 background: #ffffff;
 border: 1px #76808C solid;
 border-radius: 5px;
 -moz-border-radius: 5px;
 -webkit-border-radius: 5px;
 z-index: 9999;
}
</style>
</head>

<body onload="oTooltip.init();">
<p><a href="http://developer.mozilla.org/" onmouseover="oTooltip.append(event,'Example text 1');" onmousemove="oTooltip.follow(event);" onmouseout="oTooltip.remove();">Move your mouse here&hellip;</a></p>
<p><a href="http://developer.mozilla.org/" onmouseover="oTooltip.append(event,'Example text 2');" onmousemove="oTooltip.follow(event);" onmouseout="oTooltip.remove();">&hellip;or here!!</a></p>
</body>
</html>

Example #2: draggable elements

We also have an example available showing the use of the onmousemove event with draggable objects — view this example in action.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onmousemove' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Documentlabels en -medewerkers

Laatst bijgewerkt door: fscholz,