Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The onlostpointercapture property of the GlobalEventHandlers mixin is an EventHandler that processes lostpointercapture events.

Syntax

target.onlostpointercapture = functionRef;

Value

functionRef is a function name or a function expression. The function receives a PointerEvent object as its sole argument.

Example

function overHandler(event) {
  // Determine the target event's lostpointercapture handler
  let lostCaptureHandler = event.target.onlostpointercapture;
}

function init() {
  let el = document.getElementById('target');
  el.onlostpointercapture = overHandler;
}

Specifications

Specification Status Comment
Pointer Events – Level 2
The definition of 'onlostpointercapture' in that specification.
Working Draft

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onlostpointercaptureChrome Full support 57Edge ? Firefox Full support 59IE ? Opera Full support 44Safari ? WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android No support NoOpera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: Wind1808, mdnwebdocs-bot, wbamberg, mfluehr, chrisdavidmills, fscholz, david_ross, jpmedley
Laatst bijgewerkt door: Wind1808,