Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The CanvasRenderingContext2D.stroke() method of the Canvas 2D API strokes the current or given path with the current stroke style using the non-zero winding rule.

Syntax

void ctx.stroke();
void ctx.stroke(path);

Parameters

path
A Path2D path to stroke.

Examples

Using the stroke method

This is just a simple code snippet which uses the stroke method to stroke a path.

HTML

<canvas id="canvas"></canvas>

JavaScript

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.rect(10, 10, 100, 100);
ctx.stroke();

Edit the code below and see your changes update live in the canvas:

Playable code
<canvas id="canvas" width="400" height="200" class="playable-canvas"></canvas>
<div class="playable-buttons">
  <input id="edit" type="button" value="Edit" />
  <input id="reset" type="button" value="Reset" />
</div>
<textarea id="code" class="playable-code">
ctx.rect(10, 10, 100, 100);
ctx.stroke();</textarea>
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var textarea = document.getElementById("code");
var reset = document.getElementById("reset");
var edit = document.getElementById("edit");
var code = textarea.value;

function drawCanvas() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  eval(textarea.value);
}

reset.addEventListener("click", function() {
  textarea.value = code;
  drawCanvas();
});

edit.addEventListener("click", function() {
  textarea.focus();
})

textarea.addEventListener("input", drawCanvas);
window.addEventListener("load", drawCanvas);

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'CanvasRenderingContext2D.stroke' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes12 Yes Yes Yes Yes
Path parameter Yes Yes31 No Yes No
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Path parameter ? ? Yes31 ? ? ?

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: fscholz, nmve, arronei, erikadoyle
Laatst bijgewerkt door: fscholz,