Sneltoetsen

Deze pagina vermeldt alle sneltoetsen voor de ontwikkelaarshulpmiddelen die in Firefox zijn ingebouwd.

De eerste sectie vermeldt de sneltoets voor het openen van elk hulpmiddel, de tweede sectie vermeldt sneltoetsen die van toepassing zijn op de Werkset zelf. Daarna volgt één sectie voor elk hulpmiddel waarin de sneltoetsen worden vermeld die u binnen dat hulpmiddel kunt gebruiken.

Omdat toegangstoetsen afhankelijk zijn van de locale, worden ze niet op deze pagina vermeld.

Hulpmiddelen openen en sluiten

Deze sneltoetsen werken in het hoofdbrowservenster voor het openen van het bepaalde hulpmiddel. Voor hulpmiddelen die door de Werkset worden verzorgd, werken ze voor het sluiten van het hulpmiddel als dit actief is. Voor hulpmiddelen zoals de Browserconsole die in een nieuw venster wordt geopend, moet u het venster sluiten om het hulpmiddel te sluiten.

Opdracht Windows OS X Linux
Werkset openen (met het meest recente hulpmiddel geactiveerd) Ctrl + Shift + I Cmd + Opt + I Ctrl + Shift + I
Werkset naar voorgrond brengen (als Werkset zich in een apart venster en niet op voorgrond bevindt) Ctrl + Shift + I of F12 Cmd + Opt + I of F12 Ctrl + Shift + I of F12
Werkset sluiten (als Werkset zich in een apart venster en wel op voorgrond bevindt) Ctrl + Shift + I of F12 Cmd + Opt + I of F12 Ctrl + Shift + I of F12
Webconsole openen 1 Ctrl + Shift + K Cmd + Opt + K Ctrl + Shift + K
Inspector in-/uitschakelen Ctrl + Shift + I Cmd + Opt + I Ctrl + Shift + I
Debugger openen Ctrl + Shift + S Cmd + Opt + S Ctrl + Shift + S
Stijleditor openen Shift + F7 Shift + F7 1 Shift + F7
Profiler openen Shift + F5 Shift + F5 1 Shift + F5
Networkmonitor openen Ctrl + Shift + Q Cmd + Opt + Q Ctrl + Shift + Q
Ontwikkelaarswerkbalk in-/uitschakelen Shift + F2 Shift + F2 1 Shift + F2
Responsive Design-weergave in-/uitschakelen Ctrl + Shift + M Cmd + Opt + M Ctrl + Shift + M
Browserconsole openen 2 Ctrl + Shift + J Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J
Browserwerkset openen Ctrl + Alt + Shift + I Cmd + Opt + Shift + I Ctrl + Alt + Shift + I
Kladblok openen Shift + F4 Shift + F4 Shift + F4
WebIDE openen Shift + F8 Shift + F8 Shift + F8
Opslag-inspector 3 Shift + F9 Shift + F9 Shift + F9

1. In tegenstelling tot de andere door de werkset verzorgde hulpmiddelen sluit deze sneltoets niet tevens de Webconsole. In plaats daarvan wordt hierdoor de focus op de opdrachtregel van de Webconsole gelegd. Gebruik de algemene werksetsneltoets Ctrl + Shift + I (Cmd + Opt + I op een Mac) om de Webconsole te sluiten.

2. Tot aan Firefox 38 sloot, wanneer de Browserconsole was verborgen door een normaal Firefox-venster, dezelfde toetscombinatie de Browserconsole. In Firefox 38 en hoger brengt, als de Browserconsole wordt verborgen door een normaal Firefox-venster, deze sneltoetscombinatie de Browserconsole weer op de voorgrond en wordt hier de focus op gelegd.

3. Het hulpmiddel is standaard uitgeschakeld, dus de sneltoets zou niet werken voordat deze is ingeschakeld vanuit het paneel Instellingen. (en-US)

Werkset

Deze sneltoetsen werken zolang de werkset is geopend, ongeacht welk hulpmiddel actief is.

Opdracht Windows OS X Linux
Door hulpmiddelen stappen van links naar rechts Ctrl + ] Cmd + ] Ctrl + ]
Door hulpmiddelen stappen van rechts naar links Ctrl + [ Cmd + [ Ctrl + [

Wisselen tussen actief hulpmiddel en instellingen

Ctrl + Shift + O Cmd + Shift + O Ctrl + Shift + O
Wisselen tussen actief hulpmiddel en instellingen (nieuw in Firefox 43) F1 F1 F1

Werkset wisselen tussen de laatste 2 dockingmodi (en-US) (nieuw in Firefox 41)

Ctrl + Shift + D Cmd + Shift + D Ctrl + Shift + D
Gesplitste console in-/uitschakelen (behalve als console het huidige geselecteerde hulpmiddel is) Esc Esc Esc

Deze sneltoetsen werken in alle hulpmiddelen die door de werkset worden verzorgd.

Opdracht Windows OS X Linux
Lettergrootte vergroten Ctrl + + Cmd + + Ctrl + +
Lettergrootte verkleinen Ctrl + - Cmd + - Ctrl + -
Lettergrootte herinitialiseren Ctrl + 0 Cmd + 0 Ctrl + 0

Broneditor

Deze tabel vermeldt de standaardsneltoetsen voor de broneditor.

In de sectie Editorvoorkeuren (en-US) van de instellingen voor de ontwikkelaarshulpmiddelen kunt u in plaats daarvan kiezen voor het gebruik van sneltoetsen van Vim, Emacs of Sublime Text.

Bezoek about:config, selecteer de instelling devtools.editor.keymap en wijs ‘vim’, ‘emacs’ of ‘sublime’ toe aan die instelling om deze sneltoetsen te selecteren. Als u dit doet, worden de geselecteerde toetsen gebruikt voor alle ontwikkelaarshulpmiddelen die de broneditor gebruiken. U dient de editor opnieuw te openen om de wijziging van kracht te laten worden.

Vanaf Firefox 33 en hoger is de sneltoetsvoorkeur zichtbaar in de sectie Editorvoorkeuren (en-US) van de instellingen voor de ontwikkelaarshulpmiddelen, en kunt u dit daar instellen in plaats van via about:config.

Opdracht Windows OS X Linux
Naar regel gaan Ctrl + J Cmd + J Ctrl + J
Zoeken in bestand Ctrl + F Cmd + F Ctrl + F
Opnieuw zoeken Ctrl + G Cmd + G Ctrl + G
Alles selecteren Ctrl + A Cmd + A Ctrl + A
Knippen Ctrl + X Cmd + X Ctrl + X
Kopiëren Ctrl + C Cmd + C Ctrl + C
Plakken Ctrl + V Cmd + V Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z Cmd + Z Ctrl + Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y Cmd + Shift + Z / Cmd + Y Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y
Inspringen Tab Tab Tab
Inspringen ongedaan maken Shift + Tab Shift + Tab Shift + Tab
Regel(s) omhoog verplaatsen Alt + Up Alt + Up Alt + Up
Regel(s) omlaag verplaatsen Alt + Down Alt + Down Alt + Down
Regel(s) van opmerking voorzien/ontdoen Ctrl + / Cmd + / Ctrl + /

Pagina-inspector

Opdracht Windows OS X Linux
Element inspecteren Ctrl + Shift + C Cmd + Opt + C Ctrl + Shift + C

HTML-paneel

Deze sneltoetsen werken terwijl u zich in het HTML-paneel van de Inspector (en-US) bevindt.

Opdracht Windows OS X Linux
De geselecteerde node verwijderen Delete Delete Delete
Verwijderen van een node ongedaan maken Ctrl + Z Cmd + Z Ctrl + Z
Verwijderen van een node opnieuw uitvoeren Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y Cmd + Shift + Z / Cmd + Y Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y
Verder naar volgende node (alleen uitgevouwen nodes) Pijl omlaag Pijl omlaag Pijl omlaag
Terug naar vorige node Pijl omhoog Pijl omhoog Pijl omhoog
Huidige geselecteerde node uitvouwen Pijl naar rechts Pijl naar rechts Pijl naar rechts
Huidige geselecteerde node samenvouwen Pijl naar rechts Pijl naar rechts Pijl naar rechts
Vooruit stappen door de attributen van een node Tab Tab Tab
Terug stappen door de attributen van een node Shift + Tab Shift + Tab Shift + Tab
Beginnen met bewerken van het geselecteerde attribuut Enter Return Enter
De geselecteerde node verbergen/tonen H H H
Focus op het zoekveld in het HTML-paneel leggen Ctrl + F Cmd + F Ctrl + F
Bewerken als HTML F2 F2 F2
De buitenste HTML van de geselecteerde node kopiëren (nieuw in Firefox 42) Ctrl + C Cmd + C Ctrl + C
De geselecteerde node scrollen in weergave (nieuw in Firefox 44) S S S
De volgende overeenkomst in de opmaak zoeken, als zoeken actief is Enter Return Enter
De vorige overeenkomst in de opmaak zoeken, als zoeken actief is (nieuw in Firefox 48) Shift + Enter Shift + Return Shift + Enter

CSS-paneel

Deze sneltoetsen werken wanneer u zich in het CSS-paneel van de Inspector (en-US) bevindt.

Opdracht Windows OS X Linux
Focus op het zoekveld in het CSS-paneel leggen Ctrl + F Cmd + F Ctrl + F
Inhoud van zoekveld wissen (alleen wanneer focus op het zoekveld ligt, en inhoud is ingevoerd) Esc Esc Esc
Vooruit stappen door eigenschappen en waarden Tab Tab Tab
Terug stappen door eigenschappen en waarden Shift + Tab Shift + Tab Shift + Tab
Beginnen met bewerken van eigenschap of waarde (alleen weergave Regels, wanneer een eigenschap of waarde is geselecteerd, maar nog niet wordt bewerkt) Enter of Spatie Return of Spatie Enter of Spatie
Omhoog en omlaag bewegen tussen suggesties voor automatisch aanvullen (alleen weergave Regels, wanneer een eigenschap of waarde wordt bewerkt) Pijl omhoog , Pijl omlaag Pijl omhoog , Pijl omlaag Pijl omhoog , Pijl omlaag
Huidige suggestie voor automatisch aanvullen kiezen (alleen weergave Regels, wanneer een eigenschap of waarde wordt bewerkt) Enter or Tab Return or Tab Enter or Tab
Geselecteerde waarde met 1 verhogen Pijl omhoog Pijl omhoog Pijl omhoog
Geselecteerde waarde met 1 verlagen Pijl omlaag Pijl omlaag Pijl omlaag
Geselecteerde waarde met 100 verhogen Shift + Page Up Shift + Page Up Shift + Page Up
Geselecteerde waarde met 100 verlagen Shift + Page Down Shift + Page Down Shift + Page Down
Geselecteerde waarde met 10 verhogen Shift + Pijl omhoog Shift + Pijl omhoog Shift + Pijl omhoog
Geselecteerde waarde met 10 verlagen Shift + Pijl omlaag Shift + Pijl omlaag Shift + Pijl omlaag
Geselecteerde waarde met 0,1 verhogen Alt + Pijl omhoog Opt + Pijl omhoog Alt + Pijl omhoog
Geselecteerde waarde met 0,1 verlagen Alt + Pijl omlaag Opt + Pijl omlaag Alt + Pijl omlaag
Meer informatie over huidige eigenschap tonen/verbergen (alleen weergave Berekend, wanneer een eigenschap is geselecteerd, nieuw in Firefox 49) Enter of Spatie Return of Spatie Enter of Spatie
MDN-referentiepagina over huidige eigenschap openen (alleen weergave Berekend, wanneer een eigenschap is geselecteerd, nieuw in Firefox 49) F1 F1 F1
Huidige CSS-bestand openen in Stijleditor (alleen weergave Berekend, wanneer meer informatie over een eigenschap wordt getoond en focus op een CSS-bestandsreferentie ligt, nieuw in Firefox 49) Enter Return Enter

Debugger

Opdracht Windows OS X Linux
De Debugger openen Ctrl + Shift + S Cmd + Opt + S Ctrl + Shift + S
Zoeken in de huidige bron via het scriptfilter (en-US) Ctrl + F Cmd + F Ctrl + F
Volgende zoeken in de huidige bron Enter / Pijl omhoog Return / Pijl omhoog Enter / Pijl omhoog
Vorige zoeken in de huidige bron Shift + Enter / Pijl omlaag Shift + Return / Pijl omlaag Shift + Enter / Pijl omlaag
Zoeken in alle bronnen via het scriptfilter (en-US) Ctrl + Alt + F Cmd + Opt + F Ctrl + Alt + F
Zoeken naar scripts op naam Ctrl + P / Ctrl + O Cmd + P / Ctrl + O Ctrl + P / Ctrl + O
Zoeken naar functiedefinities Ctrl + D Cmd + D Ctrl + D
Variabelen filteren bij gepauzeerde uitvoering Ctrl + Alt + V Cmd + Opt + V Ctrl + Alt + V
Uitvoering hervatten bij een breakpoint F8 F8 1 F8
Overslaan F10 F10 1 F10
Instappen F11 F11 1 F11
Uitstappen Shift + F11 Shift + F11 1 Shift + F11
Breakpoint op de huidige geselecteerde regel in-/uitschakelen Ctrl + B Cmd + B Ctrl + B
Voorwaardelijk breakpoint op de huidige geselecteerde regel in-/uitschakelen Ctrl + Shift + B Cmd + Shift + B Ctrl + Shift + B
Geselecteerde tekst aan Watch-expressies toevoegen Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E
Naar regel gaan via het scriptfilter (en-US) Ctrl + L Cmd + L Ctrl + L
Zoeken via het scriptfilter (en-US) Ctrl + O Cmd + O Ctrl + O
In het bronpaneel (en-US) naar een functiedefinitie springen (nieuw in Firefox 44) Ctrl + klikken Cmd + klikken Ctrl + klikken

1. Standaard is op sommige Macs de functietoets anders toegewezen voor het gebruik van een speciale functie: bijvoorbeeld voor het wijzigen van de schermhelderheid of het volume. Bekijk hiervoor deze handleiding voor het gebruik van deze toetsen als standaard functietoetsen. Houd ook de functietoets ingedrukt om een anders toegewezen toets als een standaard functietoets te gebruiken (gebruik dus Shift + Functie + F5 om de Profiler te openen).

Webconsole

Opdracht Windows OS X Linux
De Webconsole openen Ctrl + Shift + K Cmd + Opt + K Ctrl + Shift + K
Zoeken in het berichtweergavepaneel Ctrl + F Cmd + F Ctrl + F
Het object-inspector-paneel wissen Escape Escape Escape
Focus op de opdrachtregel leggen Ctrl + Shift + K Cmd + Opt + K Ctrl + Shift + K
Uitvoer wissen

Ctrl + L

Vanaf Firefox 44:

Ctrl + Shift + L

Ctrl + L

Ctrl + L

Vanaf Firefox 44:

Ctrl + Shift + L

Opdrachtregel-interpreter

Deze sneltoetsen zijn van toepassing wanneer u zich in de opdrachtregel-interpreter bevindt.

Opdracht Windows OS X Linux
Scrollen naar begin van console-uitvoer (alleen als de opdrachtregel leeg is) Home Home Home
Scrollen naar einde van console-uitvoer (alleen als de opdrachtregel leeg is) End End End
Pagina omhoog door console-uitvoer Page up Page up Page up
Pagina omlaag door console-uitvoer Page down Page down Page down
Teruggaan door opdrachtgeschiedenis Pijl omhoog Pijl omhoog Pijl omhoog
Vooruit gaan door opdrachtgeschiedenis Pijl omlaag Pijl omlaag Pijl omlaag
Naar het begin van de regel springen Home Ctrl + A Ctrl + A
Naar het einde van de regel springen End Ctrl + E Ctrl + E
De huidige expressie uitvoeren Enter Return Enter
Een nieuwe regel toevoegen, voor het invoeren van meerregelige expressies Shift + Enter Shift + Return Shift + Enter

Pop-up voor automatisch aanvullen

Deze sneltoetsen zijn van toepassing terwijl de pop-up voor automatisch aanvullen is geopend:

Opdracht Windows OS X Linux
De huidige suggestie voor automatisch aanvullen kiezen Tab Tab Tab
De pop-up voor automatisch aanvullen annuleren Escape Escape Escape
Naar de vorige suggestie voor automatisch aanvullen springen Pijl omhoog Pijl omhoog Pijl omhoog
Naar de volgende suggestie voor automatisch aanvullen springen Pijl omlaag Pijl omlaag Pijl omlaag
Pagina omhoog door suggesties voor automatisch aanvullen Page up Page up Page up
Pagina omlaag door suggesties voor automatisch aanvullen Page down Page down Page down
Scrollen naar begin van suggesties voor automatisch aanvullen Home Home Home
Scrollen naar einde van suggesties voor automatisch aanvullen End End End

Stijleditor

Opdracht Windows OS X Linux
De Stijleditor openen Shift + F7 Shift + F7 Shift + F7
Pop-up voor automatisch aanvullen openen Ctrl + Spatie Cmd + Spatie Ctrl + Spatie

Kladblok

Opdracht Windows OS X Linux
Het Kladblok openen Shift + F4 Shift + F4 Shift + F4
Kladbok-code uitvoeren Ctrl + R Cmd + R Ctrl + R
Kladblok-code uitvoeren, het resultaat in de object-inspector weergeven Ctrl + I Cmd + I Ctrl + I
Kladblok-code uitvoeren,het resultaat als een opmerking invoegen Ctrl + L Cmd + L Ctrl + L
Huidige functie opnieuw evalueren Ctrl + E Cmd + E Ctrl + E
De huidige pagina laden, daarna Kladblok-code uitvoeren Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R
Het blok opslaan Ctrl + S Cmd + S Ctrl + S
Een bestaand blok openen Ctrl + O Cmd + O Ctrl + O
Een nieuw blok maken Ctrl + N Cmd + N Ctrl + N
Kladblok sluiten Ctrl + W Cmd + W Ctrl + W
De code ‘prettyprinten’ in Kladblok Ctrl + P Cmd + P Ctrl + P
Suggesties voor automatisch aanvullen tonen Ctrl + Spatie Ctrl + Spatie Ctrl + Spatie
Inlinedocumentatie tonen Ctrl + Shift + Spatie Ctrl + Shift + Spatie Ctrl + Shift + Spatie

Eyedropper

Opdracht Windows OS X Linux
De huidige kleur selecteren Enter Return Enter
De Eyedropper sluiten Escape Escape Escape
Verplaatsen per 1 pixel Pijltoetsen Pijltoetsen Pijltoetsen
Verplaatsen per 10 pixels Shift + pijltoetsen Shift + pijltoetsen Shift + pijltoetsen