Revisies vergelijken

Plugins

Revisies wijzigen

Revisie 180428:

Revisie 180428 door Olikabo op

Revisie 180429:

Revisie 180429 door Poelie op

Titel:
Plugins
Plugins
Identificator:
Plugins
Plugins
Labels:
Plugins
Plugins
Inhoud:

Revisie 180428
Revisie 180429
n9        <b>Plugins</b> (of plug-ins) zijn kleine stukjes softwaren9        <b>Plugins</b> (of plug-ins) zijn kleine stukjes software
> die interageren met de browser om die te voorzien van meestal ze> die integreren met de browser om die te voorzien van meestal zee
>er specifieke functies. Typische voorbeelden zijn plugins die een>r specifieke functies. Typische voorbeelden zijn plugins die een 
> specifiek grafisch formaat weergeven of die multimedia bestanden>specifiek grafisch formaat weergeven of die multimedia bestanden 
> kunnen afspelen. Plugins verschillen licht van <a href="nl/Exten>kunnen afspelen. Plugins verschillen licht van <a href="nl/Extens
>sies">extensies</a>, die bestaande functionaliteit verbeteren of >ies">extensies</a>, die bestaande functionaliteit verbeteren of a
>aanvullen.>anvullen.
n16            <h4 name="Documentatie">n16            <h4 id="Documentatie" name="Documentatie">
n56            <h4 name="Community">n56            <h4 id="Community" name="Community">
n64              {{template.DiscussionList("dev-tech-plugins", "mozin64              {{ DiscussionList("dev-tech-plugins", "mozilla.dev.
>lla.dev.tech.plugins")}}>tech.plugins") }}
n66            <h4 name="Related_Topics">n66            <h4 id="Related_Topics" name="Related_Topics">
t86    </p>{{ wiki.languages( { "es": "es/Plugins", "fr": "fr/Plugint86    </p>{{ languages( { "es": "es/Plugins", "fr": "fr/Plugins", "
>s", "ja": "ja/Plugins", "pl": "pl/Wtyczki", "ko": "ko/Plugins" } >ja": "ja/Plugins", "pl": "pl/Wtyczki", "ko": "ko/Plugins" } ) }}
>) }} 

Terug naar Geschiedenis