This is an archived page. It's not actively maintained.

Woordenlijst

‘Persona’ vs. ‘BrowserID’

Persona is een volledige implementatie van een nieuw gedistribueerd aanmeldingssysteem van Mozilla.

BrowserID is het open protocol dat bepaalt hoe Persona werkt.

Veelgebruikte Persona-terminologie

BrowserID
Een open, gedecentraliseerd protocol voor het athenticeren van gebruikers, gebaseerd op e-mailadressen.
Identity Provider (‘IdP’)
Services die referenties aan hun gebruikers uitgeven.
E-mailproviders kunnen Identity Providers voor hun gebruikers worden door ondersteuning voor het BrowserID-authenticatieprotocol aan hun service toe te voegen. Als een e-mailprovider geen Persona ondersteunt, werkt Mozilla als een terugval-Identity Provider op login.persona.org.
login.persona.org
Een terugval-Identity Provider die wordt gehost door het Identity-team bij Mozilla.
Persona
De voor de gebruiker zichtbare naam van een complex pakket aan identiteitsgerelateerd services van Mozilla, waaronder de door Mozilla beheerde terugval-Identity Provider. Eindgebruikers horen de term ‘BrowserID’ nooit te zien.
Persona kan uiteindelijk functies bevatten die verder gaan dan het BrowserID-protocol, zoals onderdelen van Firefox Sync of een dashboard voor Open webapps.
Relying Party (‘RP’)
Websites, toepassingen of services waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden via Persona.

Projectcodenamen

BigTent
Een pakket met drie terugval-Identity Providers die instaan voor gebruikers van respectievelijk Hotmail, Gmail en Yahoo Mail. BigTent werkt door voor elke e-mailprovider het BrowserID-protocol te ‘bridgen’ met OpenID of OAuth. De broncode is beschikbaar op https://github.com/mozilla/browserid-bigtent.
Vinz Clortho
Een Identity Provider voor @mozilla.com- en @mozilla.org-e-mailadressen. Werkt door LDAP te raadplegen. De bron is beschikbaar op https://github.com/mozilla/vinz-clortho. De naam is een verwijzing naar de film Ghostbusters uit 1984.

Ongebruikelijke Persona-terminologie

Primary Authority (‘Primary’)
Verouderde term voor e-mailproviders die zich ook als Identity Providers kunnen gedragen.
Secondary Authority (‘Secondary’)
Verouderde term voor een terugval-Identity Provider die kan instaan voor gebruikers wiens e-mailproviders geen Identity Providers zijn. Mozilla werkt als een terugval-Identity Provider op login.persona.org.
Verified Email Protocol
Een oude, niet meer gebruikte naam voor het BrowserID-protocol.