Er is een scriptfout op deze pagina. Terwijl deze door website-editors wordt verholpen, kunt u hieronder een gedeelte van de inhoud bekijken.

Aan deze vertaling wordt gewerkt.

Deze pagina probeert de voortgang van documentatiewerk in de sectie Firefox-ontwikkelaarshulpmiddelen van MDN te volgen. Voel u vrij om te helpen!

Samenvatting

{{DocStatus('Tools','[]', 'October 1, 2013', '[ { "keywords": ["dev-doc-needed"], "product": ["Firefox"], "component":["Developer Tools", "Developer Tools: 3D View", "Developer Tools: App Manager", "Developer Tools: Console", "Developer Tools: Debugger", "Developer Tools: Framework", "Developer Tools: Graphic Commandline and Toolbar", "Developer Tools: Inspector", "Developer Tools: Memory", "Developer Tools: Netmonitor", "Developer Tools: Object Inspector", "Developer Tools: Profiler", "Developer Tools: Responsive Mode", "Developer Tools: Scratchpad", "Developer Tools: Source Editor", "Developer Tools: Style Editor", "Developer Tools: User Stories", "Developer Tools: WebGL Shader Editor"],"resolution":["FIXED", "INVALID", "WONTFIX", "DUPLICATE", "WORKSFORME", "INCOMPLETE", "SUPPORT", "MOVED", "EXPIRED"], "bug_status":["RESOLVED", "VERIFIED", "CLOSED"], "include_fields":["id", "target_milestone", "summary"], "order": "target_milestone desc" } ]','[ { "product": ["Developer Documentation"], "component":["Developer Tools"],"resolution":["---"], "include_fields":["id", "summary"] } ]' )}}

Notities

Labelstandaard

  • TBD

Andere taken nog te doen

  • TBD

Handleiding to-dolijst

  • TBD

Notities voor vertalers

Enkele notities hier? Waar verwachten we updates, zodat vertalers niet te veel vertalen en bijwerken?

Specificaties

De volgende specificaties worden door deze statuspagina gevolgd:

TBD

Help the 'DevTools' documentation project…
Topic driver : Will Bamberg (IRC nickname: wbamberg)
Look at the current status of the 'DevTools' documentation.
Don't hesitate to contact us on #mdn or on the MDN discourse group/list:

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mdnwebdocs-bot, Tonnes, tibovanheule
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,