Rollen binnen de gemeenschap

Er is een aantal rollen binnen de MDN-gemeenschap dat specifieke verantwoordelijkheden heeft.

Lokalisatiebestuurdersrol
Een MDN-lokalisatiebestuurder coördineert en leidt documentatie-activiteiten op MDN voor een specifieke taal of specifiek taalgebied. Ze blijven op de hoogte van de documentatiestructuur binnen MDN, van de interesses van vertalers, en van Mozilla. Ze hoeven zelf geen vertaalwerk met betrekking tot hun eigen taalgebied te doen en worden aangemoedigd om groep medewerkers te verzamelen met interesse in vertalen, en taken binnen deze groep te coördineren. Bekijk de pagina Lokalisatieprojecten voor een lijst van actieve taalgebieden en hun huidige l10n-bestuurders.
MDN-beheerdersrol
Van alle rollen op MDN heeft de rol van beheerder het hoogste permissieniveau. Beheerders kunnen alle functies op het platform van de website gebruiken, en hebben zelf beperkte toegang tot datastructuren achter de schermen. Dit artikel beschrijft wat beheerders kunnen doen en hoe u met een beheerder kunt praten om hulp te krijgen bij een van die dingen.
Mentorrol
Een MDN-mentor is een persoon die is toegewijd aan het helpen van nieuwe medewerkers binnen een bepaald onderwerp en het leiden van het documentatiewerk op MDN binnen dat onderwerp. Mentors blijven geïnformeerd over de prioriteiten en de contributie-activiteiten binnen hun onderwerp. Ze hoeven zelf geen documentatiewerk te doen met betrekking tot hun onderwerp, en zijn toegewijd aan het verzamelen van een groep medewerkers die geïnteresseerd is in het onderwerp, het delegeren van taken binnen de groep en het ondersteunen van de nieuwe medewerkers.
Onderwerpbestuurdersrol
Een MDN-onderwerpbestuurder coördineert en leidt activiteiten met betrekking tot documentatie op MDN voor een bepaald onderwerp. Ze blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen hun onderwerp, of het nu gaat om Mozilla, normalisatie-instellingen of andere technologiebedrijven. Ze hoeven niet al het documentatiewerk met betrekking tot hun onderwerp zelf te doen en worden aangemoedigd om een groep van medewerkers te verzamelen die geïnteresseerd is in het topic, en taken te delegeren binnen die groep. Bekijk de pagina Onderwerpbestuurders voor een lijst van onderwerpen en huidige onderwerpbestuurders.