De opmaak van een brief

Vroeg of laat leren we allemaal hoe we een brief moeten schrijven. Deze vaardigheid is ook een nuttig voorbeeld waarmee we onze nieuwe vaardigheden kunnen uittesten. In deze evaluatie zal je een brief krijgen die je moet opmaken. Je zal je kennis over tekstopmaak kunnen gebruiken (zowel op basis- als op gevorderd niveau). Je kennis over hyperlinks zal ook van pas komen en we zullen ook je vertrouwdheid met een aantal HTML <head> inhouden testen.

Vereisten: Vooraleer je deze evaluatie uitprobeert zou je de volgende hoofdstukken moeten hebben doorgewerkt: Beginnen met HTML, Wat steek er in het hoofd? Metadata in HTML, HTML tekst: basisprincipes, Hyperlinks maken en Gevorderde tekstopmaak.
Doel: Je vaardigheden op het gebied van HTML tekstopmaak en hyperlinks uittesten (op basis- en gevorderd niveau) en de evaluatie van je kennis over het HTML <head>.

Startpunt

Om met deze evaluatie van start te kunnen gaan, heb je de ruwe tekst  die je gaat opmaken nodig en de CSS die je HTML zal bevatten. Creëer een nieuw .html bestand in je broncodebewerker. Daarin ga je je werk doen (een alternatief voor de broncodeverwerker is een site zoals JSBin of Thimble)

Instructies

Je taak voor dit project is de opmaak van een brief die op het intranet van een universiteit zal worden geplaatst. De brief is een antwoord van een onderzoeker aan een student die zijn doctoraat wil doen. Het gaat over de aanvraag van de doctoraatsstudent om aan de universiteit te kunnen werken. 

Semantiek op blokniveau:

 • Je moet het hele document een geschikte structuur geven, inclusief het doctype en de <html>, <head> and <body> elementen.
 • De brief moeten worden opgemaakt met een structuur die paragrafen en kopteksten bevat, met uitzondering van de secties die je hieronder vindt. Er is één koptekst op het hoogste niveau (de "Re:" regel) en er zijn drie kopteksten op een tweede niveau.
 • De start data van de semesters, studie-onderwerpen en de exotische dansen zouden moeten worden opgemaakt met een passende structuur om een lijst weer te geven.
 • De twee adressen kan je gewoon in paragrafen steken. Het <address>-element is er niet voor geschikt — denk eens na over het waarom. Elke regel van de adressen moet ook op een nieuwe lijn worden geplaatst maar niet in een nieuwe paragraaf.

Inline semantiek:

 • De namen van de zender en de ontvanger (en "Tel" en "Email") moeten als zeer belangrijk worden opgemaakt.
 • De vier data in het document zouden door passende elementen omhuld moeten worden. Deze elementen moeten data bevatten die machine-leesbaar zijn.
 • Het eerste adres en de eerste datum in de letter krijgen een class attribuut met de waarde "ontvanger-kolom"; de CSS die je later zal toevoegen zal ervoor zorgen dat ze rechts zullen worden uitgelijnd zoals je dat ziet in de lay-out van een typische brief.
 • De vijf acroniemen/afkortingen in de brieftekst zouden zo moeten worden opgemaakt dat je kan zien waar de afkortingen/acroniemen voor staan als je er met je muis overheen glijdt.
 • De zes sub/superscripten moeten op passende wijze worden opgemaakt.
 • De symbolen die graden voorstellen, het groter-dan symbool en de symbolen die een vermenigvuldiging weergeven moeten met passende entiteitsverwijzingen.
 • Probeer ten minste twee geschikte woorden in de brieftekst met grote belangrijkheid/nadruk op te maken.
 • Je moet op twee plekken een hyperlink toevoegen. Voeg passende links met titels toe. Voor de locatie waar de link naar verwijst, gebruik je gwoon http://example.com.
 • Het motto van de universitveit moet met geschikte elementen worden opgemaakt.

Het hoofd van het document:

 • Als tekencodering van het document kies je utf-8 en je plaatst het in een passende meta-tag.
 • De auteur van de brief moet worden vermeldi in een geschikte meta-tag.
 • De CSS die het document zal stijlen, moet worden ingebed in een geschikte tag.

Hints en tips

 • Gebruik de W3C HTML validator om je HTML te evalueren; je krijgt bonuspunten als hij wordt gevalideerd.
 • Je hoeft nog niets over CSS te weten om deze evaluatie te doen; al wat je moet doen is de CSS die we aanbieden in een HTML-element plaatsen.

Voorbeeld

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld van hoe de brief er uit zou kunnen zien nadat die is opgemaakt.

Evaluatie

Als je deze evaluatie als onderdeel van een georganiseerde cursus volgt, zou je in staat moeten zijn om je werk aan je leraar of mentor te geven zodat die er punten aan kan geven. Als je op je eentje werkt, dan kan je de puntengids vrij gemakkelijk krijgen door die op te vragen op de Learning Area Discourse thread, of op het #mdn IRC kanaal op Mozilla IRC. Probeer de oefening eerst uit — met valsspelen ga je niks kunnen winnen!