MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Gevorderde tekstopmaak

Aan deze vertaling wordt gewerkt.

Er zijn nog vele andere elementen in HTML om je tekst mee op te maken waar we in HTML tekst : basisprincipes niet aan toe zijn gekomen. De elementen die in dit artikel worden besproken zijn minder bekend maar niettemin nuttig om meer over te weten (en dan heb je de hele lijst nog lang niet gezien). In dit artikel leer je citaten op te maken, beschrijvende lijsten, computercode en andere verwante tekst, subscript en superscript, contactinformatie en nog veel meer.

Vereisten: Basiskennis HTML zoals aangeboden in Beginnen met HTML. Kennis over HTML tekstopmaak aangboden in HTML Tekst: basisprincipes.
Doel: Je leert hoe je minder bekende HTML-elementen kan gebruiken om gevorderde semantische functionaliteit mogelijk te maken.

Beschrijvende lijsten

In HTML Basisprincipes, heb je geleerd hoe je eenvoudige lijsten in HTML op kan maken. We hebben het toen niet over een derde lijsttype gehad, eentje dat je nu en dan zal tegenkomen  — beschrijvende lijsten. Het doel van deze lijsten is om een aantal lijstonderdelen en de beschrijvingen die ermee worden geassociëerd op te maken. Ze kunnen termen en hun definities zijn of vragen en antwoorden. Als voorbeeld gaan we nu een stel termen en hun definities bekijken:

Alleenspraak
In drama, waarbij een karakter tegen zichzelf spreekt en zo zijn innerlijke gedachten of gevoelens verwoordt en deze zo met het publiek deelt (maar niet met andere karakters in het stuk).
Monoloog
In drama, waarbij een karakter zijn eigen gedachten luidop uitspreekt en ze zo met het publiek en met andere aanwezige karakters deelt.
Terzijde
In drama, waarbij een karakter een commentaar met het publiek deelt en zo een humoristisch of dramatisch effect bereikt. Dit is meestal een gevoel, gedachte of extra achtergrondinformatie.

Beschrijvende lijsten gebruiken een andere verpakking als de andere lijsttypes — <dl>; elk lijstonderdeel wordt door een <dt> (beschijvende term of description term in het Engels) element omhuld en elke beschrijving bevindt zich in een <dd> (description description) element. We gaan nu de opmaak van ons voorbeeld voltooien:

<dl>
 <dt>Alleenspraak</dt>
 <dd>In drama, waarbij een karakter tegen zichzelf spreekt en zo zijn innerlijke gedachten of gevoelens verwoordt en deze zo met het publiek deelt (maar niet met andere karakters in het stuk).</dd>
 <dt>Monoloog</dt>
 <dd>In drama, waarbij een karakter zijn eigen gedachten luidop uitspreekt en ze zo met het publiek en met andere aanwezige karakters deelt.</dd>
 <dt>Terzijde</dt>
 <dd>In drama, waarbij een karakter een commentaar met het publiek deelt en zo een humoristisch of dramatisch effect bereikt. Dit is meestal een gevoel, gedachte of extra achtergrondinformatie.</dd>
</dl>

De standaard stijlen van de browser zullen de beschrijvingen van de  beschrijvende lijst ietwat laten inspringen. MDN's standaard stijl volgt deze conventie vrij nauw op maar MDN maakt de termen ook vet om ze extra te benadrukken.

alleenspraak
In drama, waarbij een karakter tegen zichzelf spreekt en zo zijn innerlijke gedachten of gevoelens verwoordt en deze zo met het publiek deelt (maar niet met andere karakters in het stuk).
monoloog
In drama, waarbij een karakter zijn eigen gedachten luidop uitspreekt en ze zo met het publiek en met andere aanwezige karakters deelt.
terzijde
In drama, waarbij een karakter een commentaar met het publiek deelt en zo een humoristisch of dramatisch effect bereikt. Dit is meestal een gevoel, gedachte of extra achtergrondinformatie.

Merk ook op dat het is toegelaten om verscheidene beschrijingen aan één enkele term te koppelen. Bijvoorbeeld:

terzijde
In drama, waarbij een karakter een commentaar met het publiek deelt en zo een humoristisch of dramatisch effect bereikt. Dit is meestal een gevoel, gedachte of extra achtergrondinformatie
In een geschreven tekst, of als onderdeel van een inhoud die verwant is met het onderwerp maar dat niet echt in de algemene inhoud past zodat die apart wordt gepresenteerd (vaak in een kader aan de zijkant.)

Active learning: Marking up a set of definitions

It's time to try your hand at description lists; add elements to the raw text in the Input field so that it appears as a description list in the Output field. You could try using your own terms and descriptions if you like.

If you make a mistake, you can always reset it using the Reset button. If you get really stuck, press the Show solution button to see the answer.

Quotations

HTML also has features available for marking up quotations; which element you use depends on whether you are marking up a block or inline quotation.

Blockquotes

If a section of block level content (be it a paragraph, multiple paragraphs, a list, etc.) is quoted from somewhere else, you should wrap it inside a <blockquote> element to signify this, and include a URL pointing to the source of the quote inside a cite attribute. For example, the following markup is taken from the MDN <blockquote> element page:

<p>The <strong>HTML <code>&lt;blockquote&gt;</code> Element</strong> (or <em>HTML Block
Quotation Element</em>) indicates that the enclosed text is an extended quotation.</p>

To turn this into a block quote, we would just do this:

<blockquote cite="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/blockquote">
 <p>The <strong>HTML <code>&lt;blockquote&gt;</code> Element</strong> (or <em>HTML Block
 Quotation Element</em>) indicates that the enclosed text is an extended quotation.</p>
</blockquote>

Browser default styling will render this as an indented paragraph, as an indicator that it is a quote; MDN does this, but also adds some extra styling:

The HTML <blockquote> Element (or HTML Block Quotation Element) indicates that the enclosed text is an extended quotation.

Inline quotations

Inline quotations work in exactly the same way, except that they use the <q> element. For example, the below bit of markup contains a quotation from the MDN <q> page:

<p>The quote element — <code>&lt;q&gt;</code> — is <q cite="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/q">intended
for short quotations that don't require paragraph breaks.</q></p>

Browser default styling will render this as normal text put in quotes to indicate a quotation, like so:

The quote element — <q> — is intended for short quotations that don't require paragraph breaks.

Citations

The content of the cite attribute sounds useful, but unfortunately browsers, screenreaders, etc. don't really do much with it. There is no way to get the browser to display the contents of cite, without writing your own solution using JavaScript or CSS. If you want to make the source of the quotation available on the page, a better way to mark it up is put the <cite> element next to the quote element. This is really meant to contain the name of the quote source — i.e. the name of the book, or name of the person that said the quote — but there is no reason why you couldn't link the text inside <cite> to the quote source in some way:

<p>According to the <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/blockquote">
<cite>MDN blockquote page</cite></a>:
</p>

<blockquote cite="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/blockquote">
 <p>The <strong>HTML <code>&lt;blockquote&gt;</code> Element</strong> (or <em>HTML Block
 Quotation Element</em>) indicates that the enclosed text is an extended quotation.</p>
</blockquote>

<p>The quote element — <code>&lt;q&gt;</code> — is <q cite="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/q">intended
for short quotations that don't require paragraph breaks.</q> -- <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/q">
<cite>MDN q page</cite></a>.</p>

Citations are styled in italic font by default. You can see this code at work in our quotations.html example.

Active learning: Who said that?

Time for another active learning example! In this example we'd like you to:

 1. Turn the middle paragraph into a blockquote, which includes a cite attribute.
 2. Turn part of the third paragraph into an inline quote, which includes a cite attribute.
 3. Include a <cite> element for each quote

Search online to find appropriate quote sources.

If you make a mistake, you can always reset it using the Reset button. If you get really stuck, press the Show solution button to see the answer.

Abbreviations

Another fairly common element you'll meet when looking around the Web is <abbr> — this is used to wrap around an abbreviation or acronym, and provide a full expansion of the term (included inside a title attribute.) Let's look at a couple of examples:

<p>We use <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr> to structure our web documents.</p>

<p>I think <abbr title="Reverend">Rev.</abbr> Green did it in the kitchen with the chainsaw.</p>

These will come out looking something like this (the expansion will appear in a tooltip when the term is hovered over):

We use HTML to structure our web documents.

I think Rev. Green did it in the kitchen with the chainsaw.

Note: There is another element, <acronym>, which basically does the same thing as <abbr>, and was intended specifically for acronyms rather than abbreviations. This however has fallen into disuse — it wasn't supported as well in browsers as well as <abbr>, and has such as similar function that it was felt pointless to have both. Just use <abbr> instead.

Active learning: marking up an abbreviation

For this simple active learning assignment, we'd like you to simply mark up an abbreviation. You can use our sample below, or replace it with one of your own. 

Marking up contact details

HTML has an element for marking up contact details — <address>. This simply wraps around your contact details, for example:

<address>
 <p>Chris Mills, Manchester, The Grim North, UK</p>
</address>

One thing to remember however is that the <address> element is meant for marking up the contact details of the person who wrote the HTML document, not any address. So the above would only be ok if Chris had written the document the markup appears on. Note that something like this would also be ok:

<address>
 <p>Page written by <a href="../authors/chris-mills/">Chris Mills</a>.</p>
</address>

Superscript and subscript

You will occasionally need to use superscript and subscript when marking up items like dates, chemical formulae, and mathematical equations so they have the correct meaning. The <sup> and <sub> elements handle this job. For example:

<p>My birthday is on the 25<sup>th</sup> of May 2001.</p>
<p>Caffeine's chemical formula is C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>.</p>
<p>If x<sup>2</sup> is 9, x must equal 3 or -3.</p>

The output of this code looks like so:

My birthday is on the 25th of May 2001.

Caffeine's chemical formula is C8H10N4O2.

If x2 is 9, x must equal 3 or -3.

Representing computer code

There are a number of elements available for marking up computer code using HTML:

 • <code>: For marking up generic pieces of computer code.
 • <pre>: For marking up blocks of fixed width text, in which the whitespace is retained (generally code blocks.)
 • <var>: For specifically marking up variable names.
 • <kbd>: For marking up keyboard (and other types of) input entered into the computer.
 • <samp>: For marking up the output of a computer program.

Let's look at a few examples. You should try having a play with these (try grabbing a copy of our other-semantics.html sample file):

<pre><code>var para = document.querySelector('p');

para.onclick = function() {
 alert('Owww, stop poking me!');
}</code></pre>

<p>You shouldn't use presentational elements like <code>&lt;font&gt;</code> and <code>&lt;center&gt;</code>.</p>

<p>In the above JavaScript example, <var>para</var> represents a paragraph element.</p>


<p>Select all the text with <kbd>Ctrl</kbd>/<kbd>Cmd</kbd> + <kbd>A</kbd>.</p>

<pre>$ <kbd>ping mozilla.org</kbd>
<samp>PING mozilla.org (63.245.215.20): 56 data bytes
64 bytes from 63.245.215.20: icmp_seq=0 ttl=40 time=158.233 ms</samp></pre>

The above code will look like so:

Marking up times and dates

HTML also provides the <time> element for marking up times and dates in a machine-readable format. For example:

<time datetime="2016-01-20">20 January 2016</time>

Why is this useful? Well, there are many different ways that humans write down dates. The above date could be written as:

 • 20 January 2016
 • 20th January 2016
 • Jan 20 2016
 • 20/06/16
 • 06/20/16
 • The 20th of next month
 • 20e Janvier 2016
 • 2016年1月20日
 • And so on

But these different forms cannot be easily recognised by the computers — what if you wanted to automatically grab the dates of all events in a page and insert them into a calendar? The <time> element allows you to attach an unambiguous, machine-readable time/date for this purpose.

The basic example above just provides a simple machine readable date, but there are many other options that are possible, for example:

<!-- Standard simple date -->
<time datetime="2016-01-20">20 January 2016</time>
<!-- Just year and month -->
<time datetime="2016-01">January 2016</time>
<!-- Just month and day -->
<time datetime="01-20">20 January</time>
<!-- Just time, hours and minutes -->
<time datetime="19:30">19:30</time>
<!-- You can do seconds and milliseconds too! -->
<time datetime="19:30:01.856">19:30:01.856</time>
<!-- Date and time -->
<time datetime="2016-01-20T19:30">7.30pm, 20 January 2016</time>
<!-- Date and time with timezone offset-->
<time datetime="2016-01-20T19:30+01:00">7.30pm, 20 January 2016 is 8.30pm in France</time>
<!-- Calling out a specific week number-->
<time datetime="2016-W04">The fourth week of 2016</time>

Summary

That marks the end of our study of HTML text semantics. Bear in mind that what you have seen during this course is not an exhaustive list of HTML text elements — we wanted to try to cover the essentials, and some of the more common ones you will see in the wild, or at least might find interesting. To find way more HTML elements, you can take a look at our HTML element reference (the Inline text semantics section would be a great place to start.) In the next article we will look at the HTML elements you'd use to structure the different parts of an HTML document.

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: mientje
 Laatst bijgewerkt door: mientje,