mozilla

Revisies vergelijken

L10n met Mercurial

Revisies wijzigen

Revisie 71337:

Revisie 71337 door MadMaks op

Revisie 71338:

Revisie 71338 door MadMaks op

Titel:
L10n met Mercurial
L10n met Mercurial
Identificator:
L10n_met_Mercurial
L10n_met_Mercurial
Labels:
Internationalization, Localization, "Build documentation"
Internationalization, Localization, "Build documentation"
Inhoud:

Revisie 71337
Revisie 71338
n27        <a class="internal" href="/en/mozilla-central" title="En/n27        <a class="external" href="http://hg.mozilla.org/releases/
>Mozilla-central">mozilla-central</a> bevat de bestanden voor Fire>mozilla-1.9.1/">releases/mozilla-1.9.1</a>bevat de bestanden voor
>fox.> Firefox 3.1 en <a class="internal" href="/en/mozilla-central" ti
 >tle="En/Mozilla-central">mozilla-central</a> bevat de bestanden v
 >oor Firefox 3.2 (of hoe de versie na 3.1 genoemd wordt).
n34      {{ Note("wanneer u de comm-central repository binnen haalt n34      {{ Note("wanneer u de comm-central repository binnen haalt 
>bevat dit ook de mozilla-central repository. u kunt dus een setup>bevat dit ook de mozilla-1.9.1 repository. u kunt dus een setup g
> gebruiken voor het werken aan Firefox, SeaMonkey en Thunderbird >ebruiken voor het werken aan Firefox, SeaMonkey en Thunderbird zo
>zonder de mozilla-central alsnog binnen te moeten halen.") }}>nder de mozilla-central alsnog binnen te moeten halen.") }}
n40      &nbsp;n40      Om&nbsp; de en-US bestanden te verkrijgen moet u mozilla-1.
 >9.1 (of -central) of comm-central binnen halen.
n49hg clone <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/mozillan49hg clone <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/release
>-central/" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/mozilla-central/<>s/mozilla-1.9.1/" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/releases/m
>/a>>ozilla-1.9.1/</a>
n52      Dit maakt een kloon van de mozilla-central repository in den52      Dit maakt een kloon van de mozilla-1.9.1 repository in de m
> map mozilla-central.>ap mozilla-1.9.1.
n69      Het derde commando maakt een kloon van mozilla-central en hn69      Het derde commando maakt een kloon van mozilla-1.9.1 en haa
>aalt een aantal cvs directories binnen. De cvs directories zijn n>lt een aantal cvs directories binnen. De cvs directories zijn nod
>odig voor SeaMonkey en Thunderbird een aantal van deze zijn oude >ig voor SeaMonkey en Thunderbird een aantal van deze zijn oude co
>code die in de toekomst niet meer gebruikt zullen worden voor Sea>de die in de toekomst niet meer gebruikt zullen worden voor SeaMo
>Monkey en Thunderbird en een aantal zijn extensies die nog niet o>nkey en Thunderbird en een aantal zijn extensies die nog niet ove
>ver zijn gezet naar Mercurial.>r zijn gezet naar Mercurial.
n75      Om uw mozilla-central werkkopie te updaten ga naar uw moziln75      Om uw mozilla-1.9.1 werkkopie te updaten ga naar uw mozilla
>la-central map en>-1.9.1 map en
n81      Dit zal de nieuwe changesets van mozilla-central verkrijgenn81      Dit zal de nieuwe changesets van mozilla-1.9.1 verkrijgen e
> en deze toepassen op uw werkkopie.>n deze toepassen op uw werkkopie.
n90      Dit zal de nieuwe changesets van comm-central, mozilla-centn90      Dit zal de nieuwe changesets van comm-central, mozilla-1.9.
>ral en de andere benodigde&nbsp; locaties verkrijgen en deze toep>en de andere benodigde&nbsp; locaties verkrijgen en deze toepas
>assen op uw werkkopie.>sen op uw werkkopie.
n154      If you followed the steps above to get just mozilla-centraln154      If you followed the steps above to get just mozilla-1.9.1
>, your directory layout would look like>your directory layout would look like
n157mozilla-centraln157mozilla-1.9.1
n159den159nl
n166mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../fx-den166mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../fx-nl
n172      You would put this file in the directory mozilla-central.n172      You would put this file in the directory mozilla-1.9.1.
n184den184nl
n191mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../../fx-den191mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../../fx-nl
n215den215nl
n223mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../tb-den223mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../tb-nl
n244compare-locales mozilla-central/browser/locales/l10n.ini . den244compare-locales mozilla-central/browser/locales/l10n.ini . nl
t250compare-locales comm-central/mail/locales/l10n.ini . det250compare-locales comm-central/mail/locales/l10n.ini . nl

Terug naar Geschiedenis