L10n met Mercurial

This is an archived page. It's not actively maintained.

Het vertalen de huidige versies van Firefox, SeaMonkey  en Thunderbird  betekent werken met Mercurial. Deze documentatie is niet compleet; kom langs in #l10n of #hg op irc.mozilla.org als u vragen hebt, of vraag het op de discussiepagina van dit artikel.

Er zijn verschillende documenten over het gebruik van Mercurial op MDC. Deze zijn gelabeld met "Mercurial". De Mercurial FAQ is zeker het lezen waard. Hier staan een paar commando’s om en-US (een locale-repo) te verkrijgen en een .mozconfig waarmee u een taalpakket en builds kunt maken.

Programma’s

Er zijn een aantal programma’s voor het gebruik met Mercurial. Natuurlijk is er de commandoregel-client, maar voor mensen die liever een GUI-programma gebruiken is er TortoiseHg voor Windows, en Mercurial Eclipse voor de liefhebbers van deze crossplatform-omgeving.

Repository’s

Er zijn twee repository’s die de en-US-bestanden bevatten:

  • mozilla-aurora bevat de bestanden voor Firefox.next (currently Firefox 8.0).
  • comm-aurora bevat de bestanden voor SeaMonkey en Thunderbird die geen onderdeel uitmaken van Firefox.

Note: Wanneer u de comm-aurora-repository binnenhaalt, bevat deze ook de mozilla-aurora-repository. U kunt dus een set-up gebruiken voor het werken aan Firefox, SeaMonkey en Thunderbird zonder de mozilla-aurora-repository nogmaals te moeten binnenhalen.

en-US voor de eerste keer binnenhalen

Om de en-US-bestanden te verkrijgen moet u de repository mozilla-aurora of comm-aurora binnenhalen.

Alleen Firefox

Als u alleen aan Firefox werkt gebruikt u:

hg clone http://hg.mozilla.org/releases/mozilla-aurora/

Dit maakt een kloon van de mozilla-aurora-repository in de map mozilla-aurora.

Een combinatie van Firefox, SeaMonkey, Thunderbird

Als u aan een combinatie van Firefox, SeaMonkey en Thunderbird werkt gebruikt u:

hg clone http://hg.mozilla.org/releases/comm-aurora/
cd comm-aurora
python client.py checkout

Het eerste commando maakt een kloon van de comm-aurora-repository in de map comm-aurora. Het tweede commando verplaatst u naar die map.

Het derde commando maakt een kloon van mozilla-aurora en haalt een hg-repository binnen. De andere directory’s zijn nodig voor SeaMonkey en Thunderbird.

en-US bijwerken

Om uw mozilla-aurora-werkkopie bij te werken gaat u naar uw mozilla-aurora-map en typt u

hg pull -u

Dit zal de nieuwe changesets van mozilla-aurora ophalen en deze toepassen op uw werkkopie.

Om uw comm-aurora-werkkopie bij te werken gaat u naar uw comm-aurora-map en typt u

python client.py checkout

Dit zal de nieuwe changesets van comm-aurora, mozilla-aurora en de andere benodigde locaties ophalen en deze toepassen op uw werkkopie.

Uw locale verkrijgen

Alle locales bevinden zich in mxr, . De repository’s staan apart; u vindt een lijst van de repo’s op . Gebruik de volgende regel om uw vertaling te klonen (vervang ab-CD met de code van uw locale)

hg clone http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/ab-CD/

of werk deze bij met

hg pull -u

Uw wijzigingen naar Mozilla verzenden

Voeg deze regels toe aan uw  ~/.hgrc-bestand voordat u wijzigingen verzendt:

[ui]
username = Your Name <your.email@example.com>

Met mercurial werkt u in uw eigen repository. Voordat u uw werk verzendt moet u zeker weten dat er geen wijzigingen aan de repository op de server zijn aangebracht. Om dit te controleren moet u uw locale eerst bijwerken, zoals hierboven staat omschreven.

Als u klaar bent met uw wijzigingen en u gecontroleerd hebt of u de repo hebt bijgewerkt naar de naar de laatste versie, kunt u de wijzigingen toepassen met:

hg commit -m "message identifying the change (bug 555)"

In tegenstelling tot CVS verzendt dit niet uw wijzigingen naar Mozilla‚Äôs repository. Eerst dient u de wijzigingen te ‚Äėpushen‚Äô (verzenden). Om een ‚Äėpush‚Äô naar l10n-central en andere door mozilla gehoste repository‚Äôs te verrichten moet u ‚Äėcommitter‚Äô-toegang hebben en het bestand (your-local-hg-root)/.hg/hgrc bewerken (let op, dit is niet uw ~/.hgrc) zodat de volgende regel wordt toegevoegd (vervang hierin ab-CD met de code van uw locale):

[paths]
default = http://hg.mozilla.org/releases/l10n/...-aurora/ab-CD/
default-push = ssh://hg.mozilla.org/releases/l10n/m...-aurora/ab-CD/

Ook dient u ssh te vertellen welke account er moet worden gebruikt voor het verzenden door ~/.ssh/config te bewerken en de volgende regels toe te voegen:

Host hg.mozilla.org
User user@host.domain

user@domain is uw account met een @ in plaats van de % die u gebruikte voor CVS. Daarna kunt u uw werk verzenden naar de repository (en het resultaat controleren op het dashboard).

hg push

Een .mozconfig

Firefox via mozilla-central

Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd voor het verkrijgen van mozilla-aurora ziet uw mapindeling er als volgt uit:

mozilla-aurora
+ browser
nl
+ browser

en een .mozconfig zou er zo uitzien:

mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../fx-nl
ac_add_options --with-l10n-base=..
ac_add_options --disable-compile-environment
ac_add_options --enable-application=browser

Plaats dit bestand in de map mozilla-aurora.

Noot: de --with-l10n-base is relative tot objdir, niet srcdir.

Wilt u een gelokaliseerde versie direct te bouwen, voegt u de volgende regel to

ac_add_options --enable-ui-locale=<language code>

Een andere optie is zoner deze regel en gebruik een taalpakket zoals hieroner staat beschreven.

Firefox via comm-central

Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd voor het verkrijgen van comm-central ziet uw mapindeling er als volgt uit:

comm-central
+ mozilla
  + browser
nl
+ browser

en een .mozconfig zou er als volgt uitzien:

mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../../fx-nl
ac_add_options --with-l10n-base=..
ac_add_options --disable-compile-environment
ac_add_options --enable-application=browser

Note: Het configuratiecommando make -f client.mk moet worden opgegeven vanuit de map comm-aurora/mozilla.

De regel --with-l10n-base is juist met alleen ‚Äú..‚ÄĚ. Dit is vanwege de manier waarop het werkt binnen comm-aurora.

Dit bestand dient te worden geplaatst in de map comm-aurora/mozilla.

Thunderbird en SeaMonkey

Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd voor het verkrijgen van comm-central ziet uw mapindeling er als volgt uit:

comm-aurora
+ mail
+ suite
nl
+ mail
+ suite

en een .mozconfig voor Thunderbird zou er zo uitzien:

mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../tb-nl
ac_add_options --with-l10n-base=..
ac_add_options --disable-compile-environment
ac_add_options --enable-application=mail

Vervang tb-nl door sm-nl en mail door suite voor een SeaMonkey-.mozconfig.

Plaats dit bestand in de map comm-central.

Voer make -f client.mk build uit vanuit de map comm-aurora.

Compare-locales

Compare-locales werkt nog hetzelfde, voor Firefox:

compare-locales mozilla-aurora/browser/locales/l10n.ini . nl

of voor Thunderbird:

compare-locales comm-aurora/mail/locales/l10n.ini . nl

Vervang mail door suite als u SeaMonkey wilt controleren.

Taalpakket maken etc.

Er is een kleine kans dat u --with-l10n-base moet toevoegen als een configuratieargument, dat verwijst naar de basismap van uw l10n-repo. Volg Creating a Language Pack en pas de paden aan als het nodig is.