hr

  • Revisie-identificator: HTML/Element/hr
  • Revisietitel: hr
  • Revisie-id: 71939
  • Gemaakt:
  • Auteur: DD0101
  • Is huidige revisie? Nee
  • Reactie lang; 28 words added, 7 words removed

Inhoud van revisie

Samenvatting

In {{ HTMLVersionInline("5") }} staat het <hr> element voor een thematische onderbreking tussen elementen op alinea-niveau; bijvoorbeeld een andere scène in een verhaal, of een gewijzigd onderwerp met een alinea. In voorgaande versies van HTML beeldt het element een horizontale streep af. Hoewel het element nog steeds als een horizontale streep wordt weergegeven in visuele browsers, is het nu gedefinieerd in termen van betekenis in plaats van termen van presentatie.

{{ languages({ "en": "en/HTML/Element/hr", "ja": "ja/HTML/Element/hr", "de": "de/HTML/Element/hr", "pl": "pl/HTML/Element/hr", "nl": "nl/HTML/Element/hr"}) }}

Bron van revisie

<h2 id="Samenvatting">Samenvatting</h2> <p>In {{ HTMLVersionInline("5") }} staat het &lt;hr&gt; element voor een thematische onderbreking tussen elementen op alinea-niveau; bijvoorbeeld een andere scène in een verhaal, of een gewijzigd onderwerp met een alinea. In voorgaande versies van HTML beeldt het element een horizontale streep af. Hoewel het element nog steeds als een horizontale streep wordt weergegeven in visuele browsers, is het nu gedefinieerd in termen van betekenis in plaats van termen van presentatie.</p> <div class="noinclude">{{ languages({ "en": "en/HTML/Element/hr", "ja": "ja/HTML/Element/hr", "de": "de/HTML/Element/hr", "pl": "pl/HTML/Element/hr", "nl": "nl/HTML/Element/hr"}) }}</div>
Terugkeren naar deze revisie