b

 • Revisie-identificator: HTML/Element/b
 • Revisietitel: b
 • Revisie-id: 72240
 • Gemaakt:
 • Auteur: DD0101
 • Is huidige revisie? Nee
 • Reactie 242 words added, 2 words removed

Inhoud van revisie

Samenvatting

Het HTML B-element (<b>) representeert een stuk tekst dat qua stijl verschilt van gewone tekst, maar zonder dat het enig belang of relevantie toevoegt. Het is gebruikelijk dat het element wordt toegepast om sleutelwoorden in een samenvatting of productnamen in een recensie vetgedrukt weer te geven. Het element voor datzelfde ook gebruikt voor andere tekst die normaal vetgedrukt wordt weergegeven. Een laatste voorbeeld is het gebruik om de eerste zin van een artikel vetgedrukt te laten zien.

Opmerkingen bij het gebruik:

 • Ver war het <b> element niet met de elementen {{ HTMLElement("strong") }}, <em> of <mark>. Het <strong> element geeft tekst weer met een bepaald belang; <em> legt enige nadruk op de tekst en <mark> geeft tekst aan met een zekere relevantie. Het <b> element geeft geen betekenis mee; gebruik het daarom alleen als de andere elementen niet passen.
 • Similarly, do not mark titles and headings using the <b> element. For this purpose, use the <title> and <h1> to <h6>. Further, stylesheets can change the default style of these elements, with the result that they are not necessarily displayed in bold.
 • It is a good practice to use the class attribute on the <b> in order to convey additional semantic information (for example <b class="lede"> for the first sentence in a paragraph). This eases the development of several stylings of a web document, without the need to change its HTML code.
 • Historically, the <b> element was meant to make text boldface. Styling information has been deprecated since HTML4, so the meaning of the <b> element has been changed.

Bron van revisie

<h2>Samenvatting</h2>
<p>Het HTML B-element (<code>&lt;b&gt;</code>) representeert een stuk tekst dat qua stijl verschilt van gewone tekst, maar zonder dat het enig belang of relevantie toevoegt. Het is gebruikelijk dat het element wordt toegepast om sleutelwoorden in een samenvatting of productnamen in een recensie vetgedrukt weer te geven. Het element voor datzelfde ook gebruikt voor andere tekst die normaal vetgedrukt wordt weergegeven. Een laatste voorbeeld is het gebruik om de eerste zin van een artikel vetgedrukt te laten zien.</p>
<div class="note"> <p><strong>Opmerkingen bij het gebruik:<br> </strong></p> <ul> <li>Ver war het <code>&lt;b&gt;</code> element niet met de elementen {{ HTMLElement("strong") }}, <code><a href="/../../../nl/HTML/Element/em" title="../../../nl/HTML/Element/em">&lt;em&gt;</a></code> of <code><a href="/../../../nl/HTML/Element/mark" title="../../../nl/HTML/Element/mark">&lt;mark&gt;</a></code>. Het <code>&lt;strong&gt;</code> element geeft tekst weer met een bepaald <em>belang; </em><code>&lt;em&gt;</code> legt enige <em>nadruk</em> op de tekst en <code>&lt;mark&gt;</code> geeft tekst aan met een zekere <em>relevantie</em>. Het <code>&lt;b&gt;</code> element geeft geen betekenis mee; gebruik het daarom alleen als de andere elementen niet passen.</li> <li>Similarly, do not mark titles and headings using the <code>&lt;b&gt;</code> element. For this purpose, use the <code><a href="../../../en/HTML/Element/title" rel="custom">&lt;title&gt;</a></code> and <code><a href="../../../en/HTML/Element/h1" rel="custom">&lt;h1&gt;</a></code> to <code><a href="../../../en/HTML/Element/h6" rel="custom">&lt;h6&gt;</a></code>. Further, stylesheets can change the default style of these elements, with the result that they are not <em>necessaril</em><em>y</em><em> </em>displayed in bold.</li> <li>It is a good practice to use the <strong>class</strong> attribute on the <code>&lt;b&gt;</code> in order to convey additional semantic information (for example <code>&lt;b class="lede"&gt;</code> for the first sentence in a paragraph). This eases the development of several stylings of a web document, without the need to change its HTML code.</li> <li>Historically, the <code>&lt;b&gt;</code> element was meant to make text boldface. Styling information has been deprecated since HTML4, so the meaning of the <code>&lt;b&gt;</code> element has been changed.</li> </ul>
</div>
Terugkeren naar deze revisie