DHTML

DHTML (Dynamic HTML) verwijst naar de code achter interactieve webpagina's die geen plug-ins nodig hebben zoals Flash of Java. DHTML voegt de functionaliteit van HTML, CSS, de DOM, en JavaScript samen.

Meer informatie

Algemene kennis